Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Studentutvalget HSL

Studentutvalget ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)

Linje- og fakultetsforeningerPolitikk
Tromsø
SU HSL

Studentutvalget jobber for studentene ved HSL, og vi skal fungere som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen og ledelse på fakultetet.

E-post: studentutvalget@hsl.uit.no
Facebook: StudentutvalgetHSL
Nettside: UiT.no/suhsl