Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Tromsø akuttmedisinske studentforening

Jobber med å fremme interessen for akuttmedisin blant legestudenter og øke den akuttmedisinske kompetansen hos nyutdannede leger

Humanitær/ideell
Tromsø
TAMS

TAMS ble stiftet i 2001 og er en studentforening for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger hovedsakelig, men også hos annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

E-post: 113tams@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/113tams
Instagram: https://www.instagram.com/113tams/