SøkMin side
Studentforeninger
Tromsø k sf

Tromsø

Tromsø kristelige studentforbund

Lokallag av Norges Kristelige Studentforbund (NKS)

Interesseforening

Tromsø kristelige studentforbund ønsker å være et fristed for ulike meninger og livssyn. Et sosialt fellesskap der de prøver å vise medansvar og solidaritet, og lar seg utfordre av aktuelle samfunnsspørsmål. Et sted med åpenhet overfor strømninger innen kirke, kultur og samfunn. Et kristent fellesskap der troen kan få vekstvilkår.


Kontaktinfo

E-post
tromso@forbundet.no
Nettside
Facebook
https://www.facebook.com/troksf/

Flere studentforeninger

Se alle