Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Ung botaniker Tromsø

Tilbyr botaniske kurs, foredrag og ekskursjoner for unge voksne

Interesseforening
Tromsø
Ungbotnaiker

Ung Botaniker Tromsø er en UiT-tilknyttet forening under Nordnorsk Botanisk Forening, og en del av et prosjekt om å åpne plantenes ville verden for særlig de yngre generasjoner. De har som mål å styrke artskunnskapen og naturgleden gjennom botaniske turer, foredrag, kurs i artsregistrering, sosiale nøklekvelder og større ekskursjoner.


Kontaktinfo

Facebook
https://www.facebook.com/NNBFU/