Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Utsikten linjeforening for filosofistudenter

Vi ønsker å fremme interessene til filosofistudenter ved UiT - Norges arktiske universitet

Linje- og fakultetsforeninger
Tromsø
Original

Alle som studerer ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, eller er oppmeldt til enkeltemner i filosofi, er hjertelig velkommen til å bli medlem i foreninga. Vi ønsker å fremme interessene til filosofistudenter ved Universitetet i Tromsø ved å:

- Fungere som et samlende knutepunkt mellom studenter.

- Være et kontaktpunkt som forenkler kommunikasjon mellom studentene og utenforstående.

- Fungere som bindeledd mellom studenter og studentrepresentantene til instituttstyret.

- Arrangere sosiale og faglige tilstelninger, deriblant filosofisk filmaften, spillekvelder, quiz, grilling i fjæra, gjesteforelesninger, debatter, fjellturer, julebord, osv.

Det er også vi som styrer Filosofisk filmklubb, som er et tilbud for alle: https://www.facebook.com/filosofiskfilmklubb

Kontaktinfo:

E-post:

ijo100@post.uit.no

Facebook: https://www.facebook.com/groups/359772634491236