Serveringssteder
BoligportalSøk bolig!
Min side

Drive en studentforening

Her finner du tips som gjør det lettere for deg å drive studentforening. Følg disse stegene eller ta kontakt med Studentliv for veiledning. Samskipnaden Studentliv holder også kurs for studentforeninger.

Oppdatert: 14.12.2021

Styrearbeid

Det er styret som er ansvarlig for den daglige driften i foreningen.
Dere har både et felles ansvar og et individuelt ansvar for oppgavene tilknyttet ditt verv.

Det er hensiktsmessig å stille forberedt på styremøter, og ha oversikt over hverandres arbeidsoppgaver, slik at dere kan jobbe mot et felles mål. Videre er det lurt å bestemme seg om hvordan man skal samarbeide, kommunisere, og hvordan man involverer øvrige medlemmer i foreningen. Hva ønsker dere å oppnå i deres periode?

En av de viktigste oppgavene som styremedlem er å overføre deres kunnskap til neste styre.

Ledelse

Som leder bør man kjenne foreningen og forstå foreningens behov.
Videre har man ansvar for å lede styrets arbeid, etablere mål, motivere styremedlemmer og øvrige medlemmer i foreningen. Lederen har også et overordnet ansvar for hvordan foreningen oppfattes utenfra. Derfor er det viktig å avklare forventninger, mål, og hvordan man samarbeider tidlig.

Økonomi

For noen kan økonomi være skummelt. Men økonomisk drift er en sentral del av å drive forening. Heldigvis er det enklere enn det mange tror!

Har du spørsmål om for eksempel budsjetter og regnskap, ta kontakt med Samskipnaden Studentliv.

Markedsføring

Om dere er opptatt av hvordan foreningen deres oppfattes av andre studenter, er det lurt å bruke tid på grafisk profil, kommunikasjon og sosiale medier. Dere kan enten gjøre dette selv, rekruttere studenter med relevant kompetanse eller kontakte Samskipnaden Studentliv for bistand. Det er uansett hensiktsmessig å ha kontaktinformasjon, informasjon om foreninger, arrangementer, og hvem som kan delta tilgjengelig og oppdatert.

Rekruttering

Rekruttering av nye medlemmer og rekruttering til styret er ofte en utfordring - men det trenger det ikke å være.

Om man planlegger rekrutteringen tidlig har man større sjanse for å nå engasjerte studenter. Planleggingen innebærer blant annet å lyse ut vervene (med beskrivelser av hva vervene innebærer), markedsføre foreningen, snakke med studenter om foreningen, og være tilgjengelig om studenter har spørsmål om foreningen din.

Erfaringsoverføring

Det er viktig for foreningen at kunnskap ikke forsvinner når det velges nytt styre. Tilganger og rettigheter bør overføres videre, slik at det nye styret kan fortsette arbeidet. Om foreningen har eget organisasjonsnummer, må informasjonen om styret oppdateres i Brønnøysundregisteret (dette gjøres gjennom Altinn). Videre må disponenter endres i banken, slik at de nye styremedlemmene får tilgang til konto. Husk også å oppdatere epostlister.

Det er vanlig med en overlappsperiode (en ettermiddag, helg eller uke, osv.), hvor man legger opp til erfaringsutveksling mellom det gamle og det nye styret. Under overlappen vil man se på strategidokumenter/vedtekter, og eventuelt møtedokumenter slik at de nye medlemmene får kjennskap til hvordan foreningen fungerer. Det er også vanlig å bruke tid på bekjentgjøre det nye styret med innholdet i hvert enkelt verv. Slik kan medlemmene få en oversikt over hverandres arbeidsoppgaver, og man kan gjerne diskutere forventningene man har til hverandre.