Serveringssteder
BoligportalSøk bolig!
Min side

Hvordan søke midler

For å søke om økonomisk støtte fra semesteravgiftsmidlene, må man ha kjennskap til reglementet for tildeling av støttemidler.

Oppdatert: 14.12.2021

Om dere ønsker å søke om økonomisk støtte fra semesteravgiftsmidlene, må man ha kjennskap til reglementet for tildeling av støttemidler. Semesteravgiftsmidlene er det Studentparlamentet ved UiT som har ansvaret for å fordele.

Oppstartstøtte kan søkes om hele året. Merk at søknadsfristen for driftstøtte er 1. april for de fleste foreninger. Dersom foreningen din primært henvender seg til studenter ved et studie eller fakultet, bør du undersøke om du kan søke om støtte hos studentutvalget ved fakultetet.

Nye foreninger

Søknader om oppstartstøtte til nye foreninger behandles løpende.

Trykk her for bistand til å starte å studentforening

Skal inneholde

 • Underskrevet protokoll fra stiftelsesmøte
 • Foreningens vedtekter
 • Beskrivelse og formål
 • Budsjett for søknadsperioden
 • Kontonummer og navn på kontoens innehaver
 • Kontaktperson for søknadsbehandlingen

Det er viktig å merke seg at det blir ikke tildelt drifts- eller arrangementsstøtte til foreninger som samme år har fått tildelt oppstartstøtte.

Studentparlamentets arbeidsutvalg behandler fortløpende innkommende søknader om oppstartstøtte påbeløpende inntil kr 5.000,- etter innstilling fra Semesteravgiftskomiteen. Søknader som er innstilt over kr 5.000,- må opp til behandling av Studentparlamentet.

Driftsstøtte

Driftstøtte fordeles to ganger per studieår, og søknader som mottas etter søknadsfristene blir ikke behandlet. Det er enkelte forskjeller som er viktig å bemerke seg når det gjelder søknader om driftsstøtte.

Høstfordelingen
Søknadsfrist er den tredje fredagen i september, og det er ikke alle foreninger som er søknadsberettiget på høstfordelingen. Se reglement for tildeling av støttemidler for å se hvilke foreninger dette gjelder.

Vårfordelingen
Søknadsfrist er 1. april, og gjelder alle studentforeninger bortsett fra de som kan søke på høstfordelingen.

Søknader om driftsstøtte skal inneholde

 • En generell søknad som beskriver foreningens formål
 • Oversikt over aktiviteter i foregående periode
 • Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
 • Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte
 • Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte
 • Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte
 • Kontonummer og navn til kontoens innehaver
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden

Arrangementsstøtte

I hovedsak tildeles ikke arrangementsstøtte til foreninger som har mottatt driftsstøtte. Dersom arrangementet er et nasjonalt arrangement som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre universitetene i Norge, kan imidlertid organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av om den tidligere har mottatt tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.

Foreninger som mottar arrangementsstøtte skal sende inn regnskap for hvordan midlene som er tildelt er blitt brukt innen 90 dager etter arrangementets slutt.

Arbeidsutvalget behandler fortløpende innkommende søknader om oppstartstøtte påbeløpende inntil 5000,- etter innstilling fra Semesteravgiftsfordelingskomiteen.

Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på tildeling over 5.000 kroner må til behandling i Studentparlamentet.