SøkMin side
Drift av studentforening

Kommunikasjon

God kommunikasjon sørger for at alle jobber mot det samme målet, at man jobber effektivt og at alle blir inkludert.

Kommunikasjon

Det er utrolig viktig å tenke over hvordan vi deler informasjon, gir tilbakemeldinger og snakker sammen.

Et styre må tidlig bli enig om hvordan man skal samarbeide samt hvordan kommunikasjonen innad i styret, utad til utad til medlemmer og offentligheten skal foregå.

God kommunikasjon sørger for at alle jobber mot det samme målet, at man jobber effektivt og at alle blir inkludert.

Internkommunikasjon

Ikke forvent at alle har eller ønsker å bruke sosiale medier. Disse er heller ikke nødvendigvis de lureste måtene å opprettholde god kommunikasjon, ha kontroll på viktige dokumenter og sørge for at alle er oppdatert på hva som foregår til enhver tid.

Man kan fint bruke en Facebook-chat til å kommunisere internt i styret om alle er enig i det. Uansett hva dere velger å bruke til internkommunikasjon, så anbefaler vi at dere bruker noe som styremedlemmene bruker på en daglig basis. Lag gjerne retningslinjer på hvordan plattformen skal brukes. Om en person sitter og spammer gruppa med memes og lignende blir det fort kaotisk og vanskelig å finne fram til de viktige tingene.

Husk at dere også trenger en plattform for lagring av viktige dokumenter, og her fungerer det dårlig med en chatgruppe. Det er viktig at plattformen er brukervennlig og der det er lett og gi tilgang til eventuelle nye medlemmer som for eksempel teams, Dropbox, One Drive eller lignende.

NB!

Husk alltid å ha flere administratorer på de kanalene dere velger å bruke. På den måten sikrer man at det alltid er en med tilgang til å gjøre større endringer, som for eksempel legge til nye medlemmer. I tillegg sikrer man at noen alltid har tilgang til foreningens dokumenter.

Kommunikasjon utad

Foreningens profil, måten dere kommuniserer på og bruk av sosiale medier har mye å si, ikke bare for hvordan foreningen oppfattes utenfra, men også på rekrutteringen av nye medlemmer og deltagelse på arrangement.

Det er ingen vits å være på flere ulike plattformer om man ikke har tid, kapasitet eller kunnskap nok til å publisere flere ganger i uken. Vit hvem målgruppen deres er og hvor de befinner seg for så å bli enig om hvilke plattformer det er relevant for dere å være på. Når dette er bestemt så må dere bruke kanalene dere har valgt flittig.

Vår anbefaling er å holde seg til en eller to plattform og bruke de aktivt. Om man som studentforening skal klare å få følgere og holde seg i feeden til mulige medlemmer/deltagere på arrangement må man oppdatere siden sin flere ganger i uken og være interaktiv. Det holder for eksempel ikke å publisere noe en gang i måneden å forvente at man er relevant eller synlig for sine medstudenter.

Bli enig om hvilke plattformer dere ønsker å bruke, og sørg for at det finnes en plass der kontaktinformasjonen deres alltid er oppdatert. Samskipnaden Studentliv har en foreningsoversikt der dere kan legge ut denne informasjonen.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke kalenderen til Samskipnaden aktivt for å nå til studenter med arrangementene deres! Gå hit for å legge inn arrangement.

Grafisk design

Det er ikke slik at alle studentforeninger har behov for dyre programvarer til å produsere grafisk materiell, men alle foreninger bør i det minste ha en logo. Denne bør være enkel og vise tydelig hvilken type forening dere er. Denne kan enten lages selv, få en medstudent med kompetanse på området til å lage eller man kan få et profesjonelt firma til å lage den.

Det kan også være lurt å lage en enkel grafisk profil som brukes i arrangementssammenheng samt i publisering på sosiale medier om man ønsker å se litt mer profesjonell ut.

Vi vet at det er flere foreninger som bruker programvarer som Canva og Adobe Express. Disse er relativt brukervennlig, og man trenger ikke mye kunnskap i grafisk design for å lage noe som ser bra ut.


Oppdatert 23.11.2023

Til toppen