SøkMin side
Drive studentforening

Kommunikasjon

Det er viktig at styret tidlig blir enig om hvordan man skal samarbeide samt hvordan kommunikasjon både innad i styret og utad til medlemmer og offentligheten skal foregå.

Kommunikasjon innad i styret

Ikke forvent at alle har eller ønsker å bruke sosiale medier. Disse er heller ikke nødvendigvis de lureste måtene å holde kontroll på viktige dokumenter og kommunikasjon.

Å For eksempel bruke en Facebook chat til å ta stilling til viktige avgjørelser eller lagring av informasjon kan fort skape kaos, fordi det ikke finnes noen enkle måter å finne tilbake til informasjon lagret i chatten.

Vi vil anbefale å bruke plattformer som dere allerede bruker på en daglig basis. Dere kan for eksempel lage et eget teams til foreningen som hele styret får tilgang til slik at dere enkelt både kan kommunisere med hverandre og lagre både referater og andre viktige dokumenter.

NB!

Husk alltid å ha flere administratorer slik at når en eventuell erfaringsoverføring skal skje, større endringer skal gjøres eller noen nye skal legges inn i teamet, så er det flere som har tilgang til å gjøre dette.

Kommunikasjon utad

Foreningens profil, måten dere kommuniserer på og bruk av sosiale medier har mye å si, ikke bare for hvordan foreningen oppfattes utenfra, men også på rekrutteringen av nye medlemmer.

Bli enig tidlig om hvordan plattformer dere ønsker å bruke og bruk disse flittig. Det er ingen vits å være på flere ulike plattformer om man ikke har tid, kapasitet eller kunnskap nok til å publisere flere ganger i uken.

Vår anbefaling er å holde seg til en eller to plattform og bruke denne aktivt. Om man som studentforening skal klare å få følgere og holde seg i feeden til potensielle medlemmer/deltagere på arrangement må man oppdatere siden sin flere ganger i uken og være interaktiv. Det holder for eksempel ikke å publisere noe en gang i måneden å forvente at man er relevant eller synlig for sine medstudenter.

Bli enig om hvilke plattformer dere ønsker å bruke, og sørg for at det finnes en plass der kontaktinformasjonen deres alltid er oppdatert. Samskipnaden Studentliv har en foreningsoversikt der dere kan legge ut denne informasjonen.

Dere kan alltids kontakte oss i Studentliv om dere ønsker å få lagt inn et arrangement i vår kalender!

Grafisk design

Det er ikke slik at alle studentforeninger har behov for dyre programvarer til å produsere grafisk materiell, men alle foreninger bør i det minste ha en logo. Denne bør være enkel og vise tydelig hvilken type forening dere er. Denne kan enten lages selv, få en medstudent med kompetanse på området til å lage eller man kan få et profesjonelt firma til å lage den.

Tips: Om dere ønsker å teste ut et gratis program istedenfor å investere i dyr programvare vil vi anbefale Adobe Express som har en brukervennlig og enkel gratisversjon.


Oppdatert 04.04.2023

Til toppen