SøkMin side
Drift av studentforening

Rekruttering

Rekruttering av nye medlemmer og rekruttering til styret er ofte en utfordring for mange foreninger - men det trenger det ikke å være. Rekruttering av medlemmer og synlighet går hånd i hånd. Det er vanskelig å rekruttere medlemmer til en forening som ingen har hørt om.

COLOURBOX35896860

Hvordan rekrutterer studenforeningene på UiT?

I en spørreundersøkelse spurte vi studentforeninger ved UiT hvordan de jobbet med rekruttering av nye medlemmer.

Her er de vanligste svarene vi fikk:

 • Sosiale medier, da spesielt Facebook og Instagram
 • Stand virksomhet med konkurranser og servering
 • Undervisningsrom besøk (Spesielt relevant for linjeforeninger
 • For kor og musikkforeninger er det effektivt med åpen øving, og idrettsgrupper har ofte åpen trening
 • Deltagelse på StudEXPO og i fadderuka
 • Rekruttering gjennom bekjente er ofte effektivt
 • Flyer, posters og generelt markedsmateriell som legges/henges på relevante plasser

Størsteparten av de som melder seg inn i en forening, gjør det fordi de har hørt om muligheten gjennom en bekjent. Når vi ser på de som ikke er aktiv i en forening, så er det rett og slett fordi de ikke kjenner til muligheten.

Her kommer synlighet inn i bildet. De som går glipp av foreningslivet gjør som regel det, ikke fordi de ikke ønsker å være aktiv, men heller fordi de ikke blir spurt om de ønsker å bli med, eller at de ikke vet hvor de skal henvende seg.

Om man planlegger rekrutteringen tidlig har man større sjanse for å nå engasjerte studenter. Vi anbefaler foreningen og være aktiv i studiestarten, og da spesielt med deltagelse på arrangement som StudEXPO slik at dere tidlig når ut til nye studenter.

Om man ønsker å rekruttere styremedlemmer er det veldig viktig å være tydelig på hvilke verv man rekrutterer til. Lys ut verv med beskrivelser for hva mulige søkere kan forvente å jobbe med og hvor mye tid og kapasitet man er nødt til å bruke på vervet.

For medlemmer til foreningen er det viktig å jobbe med rekruttering året rundt. Det nytter sjeldent å starte en rekrutteringsprosess et par uker før et eventuelt årsmøte.

Bruk sosiale medier og møtearenaer til å fortelle om foreningen deres og vær tilgjengelig om studenter har spørsmål.

Spørsmål dere alltid bør ha et svar på er:

 • Hvem kan bli med i foreningen og hvor mange har vi plass til?
 • Hvorfor bør noen bli med i foreningen?
 • Hva forventer vi av nye medlemmer?
 • Hvordan tar vi vare på nye medlemmer?

Oppdatert 26.06.2023

Til toppen