SøkMin side
Drive studentforening

Styrearbeid

Den daglige driften av foreningen

Styret som en helhet

Dere har både et felles - og et individuelt ansvar for oppgavene tilknyttet deres eget verv og derfor er det viktig å stille forberedt på styremøtene, og ha oversikt over hverandres arbeidsoppgaver, slik at dere kan jobbe sammen mot et felles mål.

Styrets overordnede oppgaver:

  • Lede foreningens virksomhet
  • Arrangere sosiale samlinger, aktiviteter, møter osv.
  • Oppbevare viktige dokumenter som søknader, referater osv. slik at det er mulig å gå tilbake å se hva tidligere styrer har gjennomført og gjort
  • Oversikt og ansvar for foreningens økonomi
  • Opprettholde god informasjonsflyt ut til foreningens medlemmer

Det er også viktig å bli enig om hvordan øvrige foreningsmedlemmer skal involveres både i planleggingen av aktiviteter og utførelsen av dem.

Fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver bør diskuteres på alle styremøter slik at alle til enhver tid er oppdatert på hvem som gjør hva, samt at man kan diskutere hvordan best løse oppgavene man har foran seg.

Vi vil anbefale alle foreninger å utarbeide et årshjul der både aktiviteter og arrangement blir lagt inn, men også viktige datoer som for eksempel søknadsfrist på driftsmidler.

Lederansvar
Som leder bør man kjenne foreningen og forstå dens behov. Styreleders oppgaver er å lede styrets arbeid, etablere mål og motivere styret og de øvrige medlemmene i foreningen. Leder bør ha et koordineringsansvar ovenfor resten av styremedlemmene og har også som regel det overordnede ansvaret for hvordan foreningen oppfattes utad. Det er derfor viktig å avklare forventninger, mål, og hvordan man samarbeider tidlig.


Oppdatert 04.04.2023

Til toppen