Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Start studentforening

Ønsker du å starte en studentforening? Følg disse stegene eller ta kontakt med Studentliv for veiledning.

Oppdatert: 16.11.2021

Hvem kan starte en studentforening?

Hvis du ikke finner en studentforening for det du ønsker å drive med i foreningsoversikten, så kan du få med deg medstudenter og starte opp en egen forening.

En studentforening er to eller flere studenter som sammen driver med noe på frivillig basis. Finn en gruppe studenter som har samme interesse som deg, og sett i gang prosessen.

Om dere ønsker å søke om økonomisk støtte fra semesteravgiftsmidlene, er det lurt å sjekke reglementet for tildeling av støttemidler. Oppstartstøtte kan søkes om hele året. Merk at søknadsfristen for driftstøtte er 1. april for de fleste foreninger. Dersom foreningen din primært henvender seg til studenter ved et studie eller fakultet, bør du undersøke om du kan søke om støtte hos studentutvalget ved fakultetet.

Vanlige begreper

Når man starter en studentforening kan du møte noen av disse begrepene:

Ta kontakt med Samskipnaden Studentliv

Om dere ønsker at andre studenter skal finne foreningen i foreningsoversikten, så kan dere ta kontakt med Studentliv på e-post: studentliv@samskipnaden.no

Registrer foreningen i Brønnøysundregisteret

For å opprette bankkonto til foreningen, må man ha et organisasjonsnummer.
Det får man ved å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret.

For å registrere seg i Brønnøysundregisteret må man melde inn vedtekter, protokoll fra siste årsmøte, og navn/fødselsnummer til alle medlemmer av styret.

Opplysningene registreres ved en samordnet registermelding.

Søk om økonomisk støtteOm dere ønsker å søke om økonomisk støtte fra semesteravgiftsmidlene, er det lurt å sjekke reglementet for tildeling av støttemidler.