Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Studentidrett

Om du er interessert i sport er det mange muligheter for deg som student. Sjekk sidene til studentidrettforeningene i Tromsø, Narvik, Harstad og Alta.

Oppdatert: 15.10.2021

Samskipnaden Stud Expo 1608

TSI

Tromsøstudentenes Idrettslag, nordnorges største idrettslag!

Sjekk TSIs nettsider

HSI

Harstadstudentenes idrettslag!

Sjekk HSIs nettsider

ASIF

Altastudentenes Idrettsforening

Følg deres Facebook side

SINUS

Studentidrettslaget i Narvik

Følg deres Facebook side