Det er mange fordeler med studentbarnehage

Er du student med barn burde du velge studentbarnehage. Tilbudet i våre 5 barnehager er øremerket studenter og tilpasset studiehverdagen med fokus på at du skal kunne gjennomføre studiene så knirkefritt som mulig.

Alle kan søke om plass i studentbarnehage, men barn av studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet og Norges arktiske studentsamskipnad er prioritert. Alle beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Vi er stolte at vi har høy pedagogtetthet, med dyktige og dedikerte folk som sørger for et sterkt pedagogisk tilbud. Felles fokusområde i Studentbarnehagene for 2018/20 er "Hundre verdener å oppdage! -Lek, samspill og relasjoner i barnehagen." Gjennom leken skapes vennskap som igjen gir glede og mening i barns liv.

Breivika studentbarnehage

 

Barn fra 6 måneder

Det er vanskelig å flytte på studie- og semesterstart, derfor kan barnet ditt starte i våre barnehager allerede fra det er 6 måneder gammelt.

 

Løpende opptak

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året. Vi er her når du trenger det. 

 

Eksamensgaranti

Dersom du har eksamen samtidig som du har sykt barn, hjelper vi deg med barnepass. Faller din eksamen sammen med eller nært opp til en av barnehagens fagdager og du mangler barnevakt, stiller vi opp med vikar og hjelper deg! Husk å melde fra og levere dokumentasjon senest to uker før den aktuelle fagdagen!

 

Utvidet åpningstid

Dersom du trenger utvidet åpningstid en periode, for eksempel i forbindelse med praksis, så kan du vi utvide åpningstiden for deg. Dette avtaler du direkte ved å ta kontakt med barnehagen din. (Breivika studentbarnehage åpner litt tidligere enn de andre studentbarnehagene hver dag.)

 

Lørdagsåpent

Vi arrangerer egne aktivitetslørdager for barna i den mest hektiske eksamensperioden på høsten og våren, slik at du får mer tid til å lese. 

 

Rimelig leie av barnehagen

Skal du arrangere barnebursdag kan du leie barnehagen til en rimelig penge.

 

Varm lunsj

Studentbarnehagene i Tromsø serverer sunn og næringsrik varmlunsj hver dag i alle barnehagene. Maten blir tilberedt på MH-kafeen, og blir kjørt ut til barnehagene hver dag. På denne måten får vi servert barna frisk, fersk og næringsrike måltider.

Varmmaten vi serverer følger anbefalingene i Helsedirektoratets Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

 

I nærhet av campus, eller tilknyttet studentbolig

Samskipnaden driver fem studentbarnehager i Tromsø. Breivika, Universet og Gimle studentbarnehager ligger nært campus. Prestvannet og Storskogåsen studentbarnehager ligger nært studentboliger. Samskipnaden har også egne familieleiligheter som er øremerket studenter med barn. 

 

Behold barnehageplassen frem til skolestart

Når du er ferdig å studere, kan barnet ditt fortsette i barnehagen helt frem til skolestart.

 

Folkeregistrert i en annen kommune

Selv om du er folkeregistrert i en annen kommune enn Tromsø kan barnet ditt få plass i våre studentbarnehager. 

 

Samisk avdeling

I Gimle studentbarnhage har vi en samisk avdeling, Gearpmaš. Her prioriteres barn med samisk bakgrunn, men andre kan søke ved ledig plass. Her blir det lagt til rette for at barna får utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. 

 

Søk barnehageplass