Det er felles søknads- og opptakssystem for alle barnehagene i Tromsø kommune. Du kan søke både studentbarnehage og kommunal barnehage via en felles søkerportal. Alle søkere med norsk personnummer kan søke via den kommunale søknadsportalen.

Dersom du mangler norsk personnummer, kan du ta kontakt med Servicetorget i Tromsø kommune. Servicetorget ligger i 1.etasje i Rådhuset og nås på telefonnummer 77 79 00 00.

 Fristene for hovedopptaket er:

  • Søknad om overflytting: 1.februar 
  • Søknadsfrist nye søkere: 1.mars

Du kan søke barnehageplass hele året og vi har løpende opptak hvis det er ledig plass, men du må søke innen 1.mars for å komme med i hovedopptaket. Tilbud om barnehageplass kommer via e-post til hovedsøker. Det er derfor viktig at dere oppgir korrekt e-postadresse.

Tilbud om barnehageplass

Barn av studenter kan, som et studentrettet tilbud, beholde barnehageplassen hos oss fram til skolestart selv om de er ferdig med studiet. Ansatte ved UiT som slutter som ansatt eller stipendiat, kan søke om å få beholde barnehageplassen. Kontakt styrer!

Overflytting
Du kan søke om overflytting til annen barnehage i kommunen innen 01.februar. 
Dersom du mister plassen hos oss, vil du kunne få prioritert plass i annen barnehage.
Søknad om overflytting blir  behandlet  før samordna opptak.
Dokumentasjon
Studenter må levere dokumentasjon om at de er studenter ved UiT. Dokumentasjonen må være oss i hende senest ved barnehageårets oppstart 1. august. Dokumentasjon om studentstatus kan sendes på e-post til barnehage@samskipnaden.no eller leveres til barnehagekontoret i Samskipnaden, Teorifagbygget, Hus 2, 9037 Tromsø.

Er du ny student, leverer du dokumentasjon etter at du har takket ja til studieplassen. Du kan takke ja til tilbud om studentbarnehageplass selv om du ikke har mottatt tilbud om studieplass fra samordna opptak. 

Oppsigelse
Studentbarnehagene har 2 måneders oppsigelsesfrist. Barnehageplassen sies opp via Min side på søknadsweben med to måneders varsel fra den 1. eller 15. i hver måned. Siste frist for oppsigelse i vårsemesteret er 01.03, med siste dag i barnehagen 30.04. Dette innebærer at du beholder plassen til 01.08 dersom du sier opp i tidsrommet 02.03 til 01.06. Juli er betalingsfri måned.

Dersom du er ny student, har takket ja til studentbarnehageplass og likevel ikke skal begynne å studere ved UiT, må du si opp barnehageplassen umiddelbart etter brev fra samordnet opptak i juli. Dersom du sier opp før 1.august, vil du ikke måtte betale i oppsigelsestida. Dersom du ikke sier opp plassen eller sier opp plassen etter barnehageårets oppstart 1.august, må du betale for plassen i oppsigelsestida. 

Logg deg på Min side for å kunne si opp plassen.