Breivika studentbarnehage

Adresse

Breivika studentbarnehage
Minnelundveien 11
9019 tromsø
Norge

Breivika studentbarnehage ligger øverst på campus Breivika i barnevennlige og skogsnære omgivelser. Natur og friluftsliv er en viktig del av identiteten i barnehagen, Tromsømarka ligger like uten for gjerdet og brukes aktivt av alle basene. Vi planlegger og gjennomfører det faglige arbeidet med utgangspunkt i prosjekter der barns medvirkning og samarbeid på tvers av basene er rammefaktorer. Barnehagen har fem baser, med kapasitet på til sammen rundt 85 barn.  Breivika studentbarnehage åpner 15 minutter tidligere enn de andre studentbarnehagene. Åpningstiden er spesielt tilpasset helsefagstudenter, men åpen for alle barn hos oss.

Profil
Klart vi kan!
Barnehagen har et høyt faglig fokus, et høyt antall pedagoger (52,4 % av de ansatte) og et godt faglig samarbeid med UiT. Felles fokusområde i Studentbarnehagene for 2018 - 20 er “Hundre verdener å oppdage! - Lek, samspill og relasjoner i barnehagen". Vi arbeider prosjektrettet med fokusområdet og vår visjon er «Klart vi kan!». Visjonen vår er delvis inspirert av Pippi Langstrømpe: "Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert", delvis av hvordan vi ønsker å møte barna i hverdagen og også av et ønske om at barna hos oss skal føle seg kompetente både i kraft av seg selv og i samspill med andre.
Natur og uteliv
Uteliv vektlegges på alle basene, og vi har et stort uteområde som brukes flittig. Når vi ikke benytter oss av skogsområdene og lysløypa rundt, kan barna boltre seg på et stort og spennende uteområde. Vi har lavvu med vedfyring og egen bålplass inne på uteområdet vårt, og på høsten kan man til og med plukke blåbær innenfor gjerdene våre. Vi starter ofte dagen ute dersom forholdene ellers ligger til rette for det.
Våre baser
Rypa: 12 barn, 0 - 3 år
Kråka: 12 barn, 0 - 3 år
Måsen: 9 barn, 0 - 3 år
Sjura: 18 barn, 3 - 6 år
Ravnen: 18 barn, 3 - 6 år.
En dag i barnehagen
Det serveres et varmt måltid hver dag pluss fruktmåltid. Frokostmåltidet er matpakke hjemmefra.  Basene har en fast turdag i uka. Vi har egen førskoleklubb med fokus på lek og læring før skolestart, og sovetiden for de yngste gjøres ute i vogn (alle baser med små barn har eget vognskur). Barnehagen har tradisjon for å jobbe prosjektrettet med felles tema, da samarbeider vi på tvers av basene. Vi har temarom til fri benyttelse for alle: Stort fellesrom, våtlekerom og formingsrom er eksempler på dette. Hos oss skal dagene være preget av lek, læring, omsorg, gode opplevelser, samspill, vennskap og glede!
Årsplan
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Planer for overganger og samarbeidet med barnas foresatte er også nedfelt i planen.
Årsplan 2020 - 21

Årshjul
Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.
Årshjul barnehageåret 2020 - 21
Fagdager

Torsdag 8. oktober 2020
Fredag 9. oktober 2020
Mandag 16. november 2020
Fredag 19. februar 2021
Fredag 14. mai 2021
 

Barnehagen er stengt disse dagene.

Samarbeidsutvalget
Foreldrerepresentanter:

Jonas Dreyer (leder) jonasdreyer@hotmail.com
Marie Bjørsland Berntzen mileena.mie@hotmail.com  

Personalrepresentanter:
Anne Lise Olsen anne.lise.olsen@samskipnaden.no
Kristin S. Halvorsen kristin.s.halvorsen@samskipnaden.no 

Eiers representant:
Kristin Ryeng kristin.ryeng@samskipnaden.no

Søk barnehageplass

Åpningstid

Mandag - fredag kl. 07.15 - 16.30

Kontakt oss

Anne Lise
Olsen
Pedagogisk leder Sjura

Lise Annie
Andersen Paulsen
Pedagogisk leder Ravnen

Reidun
Grundvåg
Pedagogisk leder Kråka

Veronica
Pedersen
Pedagogisk leder Måsen

Nadège Briet
Ryeng
Pedagogisk leder Rypa

 

Breivika studentbarnehage
Address

Minnelundveien 11
9019 tromsø
Norge