Gimle studentbarnehage

Adresse

Gimle studentbarnehage
Gimlevegen 37
9019 Tromsø
Norge

Gimle studentbarnehage ligger nært campus med fine naturområder i nærheten. Barnehagen består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper, totalt 60 barn. Barnehagen har et stort og variert uteområde som brukes til lek, utforsking og fysisk aktivitet hver dag hele året. Vi har også kjøkkenhage på uteplassen. Fellesskap, vennskap og samarbeid på tvers av kulturer og tradisjoner er verdier vi vil fremme hos oss. Vi har tilstedeværende, deltakende og kompetente ansatte. En av avdelingene i Gimle, Gearpmaš, er forbeholdt barn med samisk bakgrunn. Her får barna utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. Vi er en av seks Universitetsbarnehager i Tromsø, et prosjekt som gir gode muligheter for læring og utvikling av barnehagen. Se http://site.uit.no/universitetsbarnehage/

Trivsel, lek og glede

Vår visjon er at ALLE skal trives i Gimle Studentbarnehage.                                

Felles fokusområde i studentbarnehagene for 2018-20 er "Hundre verdener å oppdage! - Lek, samspill og relasjoner i barnehagen. Vi skal gi hvert barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i hverdagen. Opplegg med tema "fra jord til bord", aktiv bruk av naturen og digitale verktøy gir gode erfaringer og læringsmuligheter. Vi opplever språklig og kulturelt mangfold som positivt for trivsel og læring. Uteleken og barnehagens uterom er tema for inneværende barnehageår.

Natur og uteliv
Uteliv vektlegges for alle. Uteområdet vårt er oppdelt i tre nivåer, noe som gjør det variert og oversiktlig. Barna er med på å dyrke grønnsaker, bær og urter. Området rundt barnehagen brukes til turer og opplegg året rundt. Vi har en gapahuk 200 meter unna, og den er et perfekt turmål, også for de yngste barna.
Foreldresamarbeid
Vi legger vekt på tett og god dialog med foreldrene og er tilgjengelig for den kontakt foreldrene har behov for. Vi har daglige samtaler om morgenen og ved henting, og vi sender ut månedsplaner og dokumentasjoner med bilder for å vise hverdagene i barnehagen. Vi bruker Transponder Meldingsbok for sikker digital kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Det er en app som kan lastes ned i App store og Google play.
Våre avdelinger

Gimle studentbarnehage har fire avdelinger: Dragen 0-3 år, Balder 0-4 år, Snorre 3-6 år og samisk avd. Gearpmaš 0-6 år.

På Gearpmaš, er samisk hovedspråket og samisk kultur og tradisjoner har fokus. Dere kan legge inn ønske om plass på Gearpmaš i den generelle barnehagesøknaden ved å skrive det i merknadsfeltet.

En vanlig dag i barnehagen
Vi åpner kl. 07.30 og spiser medbrakt matpakke til frokost kl. 9.00. Hver dag serveres varm lunsj mellom kl. 12.30-13.30  og frukt ca kl. 15. Lek, utforsking og pedagogiske aktiviteter foregår både inne og ute. Avdelingene samarbeider og barna blir kjent med alle voksne i barnehagen. De fleste barna er ute en periode mellom 10.30 og 13.00. Når vi skal gå ut er det viktig å gi barna rom til og klare selv. De minste sover i vogn i luftige rom ute. Allsidig aktivitet skal prege utetiden for barn og voksne. Avdelingene har faste turdager. Barna skal oppleve lek, glede, nærhet, oppmerksomhet og læring gjennom dagen. Førskolebarna har eget opplegg med fokus på lek og læring en dag i uken. 
Årsplaner

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og hvordan vi arbeider med omsorg, danning, lek og læring, samt beskrivelse av innholdet i faglige fokusområder. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Progresjon og markering av lokale kulturbegivenheter, samt planer for  overganger er også nedfelt i årsplanen. 

 

Årshjul
Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.
Fagdager 

Fredag 22.mai 2020

Torsdag 8. og fredag 9.oktober 2020

Mandag 16. november 2020

Barnehagen er stengt disse dagene.

Barnehagen har sommerstengt ukene 30 og 31 i 2020.

Samarbeidsutvalget

Foreldrerepresentanter:

Tor Arve Grotle, Gearpmaš, 

Per Jørgen L. Kristiansen, Snorre

Amir Rad, Dragen

Stine Linn Figenschau, Balder 

Personalrepresentanter:

Ellen Strandli og Kirsten Hanssen

Velges på foreldremøtet i september. Utvalget består av to foreldrerepresentanter og to ansatte. Styrer er sekretær for utvalget.

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:30 - 16:30

Åpningstiden kan utvides i praksisperioder for studentforeldre.

Kontakt oss

 

Katrine
Jakobsen
Pedagogisk leder Dragen

 

Ellen
Strandli
Pedagogisk leder Gearpmas / Ansatterepresentant i styret

Jorun
Johansen
Pedagogisk leder Balder

June
Olsen
Pedagogisk leder Snorre