Prestvannet studentbarnehage

Adresse

Prestvannet studentbarnehage
Olastien 11
9012 Tromsø
Norge

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo. Vi er sentrumsnær samtidig som vi ligger like ved noen av de flotteste naturområdene i Tromsø. Barnehagen har fem aldersinndelte baser, med kapasitet på til sammen 80 barn. En av basene er en friluftsbase. Fra høsten 2020 gjør vi endringer og blir barnehage med vekt på friluftsliv.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet er prioriterte søkere, men alle kan søke plass i barnehagen. Studenter beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.

Barn skaper relasjoner og lærer best gjennom lek og handling. Barnehagen skal derfor ha tilstedeværende, deltakende og kompetente ansatte. Det er viktig at vi er forutsigbare og tydelige i vår kontakt med barna. Vi skal være støttende i barns utvikling slik at de kan lære seg god lekekompetanse, som kan brukes resten av livet. Vi skal sørge for at det legges til rette for organiserte aktiviteter og for fri lek. Studentbarnehagene skal bruke det kulturelle mangfoldet og det gode språkmiljøet inn i leken. Vårt fokusområde i perioden 2018-vår 2020: Hundre verdener å oppdage!- Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.

Natur og uteliv vektlegges på alle basene, og vi har et stort uteområde som brukes flittig. Når vi ikke benytter oss av skogsområdene rundt, kan barna boltre seg i klatrestativ, naturterreng og asfalterte løyper til sykling innenfor barnehagens gjerde for å nevne noe. På uteområdet til barnehagen har vi også en grillhytte og en stor flott lavvu med ovn og inngangsparti.

Våre baser

Prestvannet studentbarnehage har fem aldersinndelte baser; Blåmann, Fløya, Varden, Kjølen og Tinden. Og har kapasitet på til sammen 80 barn. Blåmann/friluft 18 barn(3-6 år), Tinden 18 barn(3-6 år), Kjølen 10 barn(0-4 år), Fløya 12 barn(0-4 år), Varden 12 barn(0-4 år).

Blåmann og Tinden (3 - 6 år) starter ute 4 dager i uka. På kalde dager fyrer vi opp i lavvoen og spiser frokosten der. Barnehagen har skogen og lysløypa lett tilgjengelig og bruker dette området aktivt sommer som vinter. Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og uteliv.

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen. 

                                                                                                                                                           

Årshjul

Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Når skal barna på tur? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

Fagdager

Vår 2020: mandag 17.02 og fredag 22.05.

 

Samarbeidsutvalget

Se bilder av Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehage

 

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:15 - 16:30

Nærmeste studentboliger

Prestvannet studentboliger

Stalheim er nærmeste busstopp, rute 28,40, X35.

Kontakt oss