Prestvannet studentbarnehage

Adresse

Prestvannet studentbarnehage
Olastien 11
9012 Tromsø
Norge

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo. Vi er sentrumsnær samtidig som vi ligger like ved noen av de flotteste naturområdene i Tromsø. Barnehagen har fem aldersinndelte baser, med kapasitet på til sammen 80 barn.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet er prioriterte søkere, men alle kan søke plass i barnehagen. Studenter beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Friluftsliv i barnehagen

Prestvannet studentbarnehage er en barnehage med vekt på friluftsliv. Vi har et flott uteområde som benyttes til aktiv lek av alle basene. Barna oppfordres tidlig til å utfordre og utfolde seg fysisk i det varierte terrenget. På uteområdet er det blant annet lavvo, klatrestativ, husker, sandkasser og lekekroker.

Barnehagen har flere referanseområder vi ferdes ofte i, deriblant Bakolsen, Charlottenlund, Prestvannet og «Hekseskogen». Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og friluftsliv. Det er og kort vei til sentrum og biblioteket.

Barnehagen markerer friluftslivets uke med aktiviteter i nærområdet, og har fokus på trivsel og helse.

Friluftsliv er ikke bare uteliv. Vi bruker naturprodukter i arbeid innendørs, vi forteller historier og har fokus på verden rundt oss. Friluftsliv er en arena for kulturformidling der begrepslæring, filosofiske, etiske og eksistensielle spørsmål kan blomstre. Det er en kilde til helse, livskvalitet og personlig utvikling, og treffer hvert enkelt barn der barnet er i sin egen utvikling. Friluftsliv er dypt forankret i norsk kultur.

En vanlig dag i barnehagen

Vi åpner hver dag klokken 7:15 og spiser medbrakt matpakke til frokost klokken 8:30. Det serveres varmlunsj hver dag klokken 11:30. Fruktmåltid serveres klokken 14:00.

Barnehagens kjernetid er fra 10:00-14:00. I denne perioden legges det opp til ulike aktiviteter, prosjektarbeid, aldersinndelt klubb med vekt på fagområdene i rammeplanen og allsidig lek. De fleste barna har utetid i løpet av dette tidspunktet.

Hvile er en viktig del av hverdagen, særlig gjelder dette de små barna som ennå sover. Det er egne soveskur på basene for de minste barna.

De eldste barna oppfordres til hviling enten ved å lytte til historier eller lydbøker.

Barnehagedagen hos oss skal være fylt av glede, lek, mestring, humor og omsorg.

Forfattermåned/prosjektarbeid

Hvert år velges det bøker fra en bestemt forfatter som barnehagen arbeider grundig med.

Det er i år bestemt at barnehagen skal arbeide med boken «Zog» av Julia Donaldson.

Vi har tidligere år hatt stor suksess med bøkene som handler om Gruffalo, som har samme forfatter, noe som gjør at vi velger å fortsette arbeidet med hennes bøker også barnehageåret 2021-2022, men da en annen bok.

Basene arbeider på tvers av hverandre, henter inspirasjon fra hverandres arbeid og legger til rette for at barna skal få utvidet sitt lekerepertoar. Vi bruker ulike hjelpemiddel i arbeidet. Dette omfatter både lydbok, bok, film, og boken på flere språk avhengig av barnegruppens språklige bakgrunn. Det dramatiseres, lekes, fortelles, tegnes og males.

Felles tema og felles fokus skaper engasjement både blant barna og de ansatte.

Foreldresamarbeid

Hos oss vektlegger vi tett samarbeid med foreldre. De daglige samtalene vi har ved bringing og henting gir oss og foreldene et innblikk i barnehagens arbeid og hvordan deres barn har hatt det i løpet av dagen. Basene har egne tavler der det skrives opp daglig informasjon som foreldre kan lese og bruke i samtale med barna. Det gjennomføres 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, samt foreldremøte på høsten for å presentere barnehagen, ulike temaer, de ansatte og våre tanker om året vi har foran oss.  

Barnehagen sender ut månedlige planer og dokumentasjoner med bilder for å vise hverdagene i barnehagen. Disse er og fine å benytte i samtale med barna.

Vi bruker Transponder Meldingsbok for sikker digital kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Det er en app som lastes ned i App store og Google play.

Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.

Barn skaper relasjoner og lærer best gjennom lek og handling. Barnehagen skal derfor ha tilstedeværende, deltakende og kompetente ansatte.

Det er viktig at vi er forutsigbare og tydelige i vår kontakt med barna. Vi skal være støttende i barns utvikling slik at de kan lære seg god lekekompetanse, som kan brukes resten av livet.

Vi skal sørge for at det legges til rette for organiserte aktiviteter og for fri lek. Studentbarnehagene skal bruke det kulturelle mangfoldet og det gode språkmiljøet inn i leken.

Vårt fokusområde i perioden høst 2020-vår 2021: "Relasjoner". Lek, samspill og den gode voksenrollen skal være verktøy i arbeid med barns trivsel, læring og utvikling. Vi skaper tid og rom for gode relasjoner og gode fellesopplevelser, der barna skal få medvirke i egen hverdag, dens innhold og på denne måten oppleve å være en betydningsfull del av fellesskapet.

 

Våre baser

Prestvannet studentbarnehage har fem aldersinndelte baser; Blåmann (3-6 år), Tinden (3-6 år), Kjølen (0-4 år) Fløya (0-4 år), Varden (0-4 år). Barnehagen har kapasitet på til sammen 80 barn.

Basene for barnegruppene 3-6 år,Blåmann og Tinden starter ute 4 dager i uken med tilrettelagte aktiviteter og aktive ansatte. 

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen. 

 

                                                                                                                               

Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Når skal barna på tur? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

Fagdager

Høst 2020: torsdag 8. og fredag 9. oktober, mandag 16.november.

Vår 2021: fredag 19.februar og fredag 14.mai.

Barnehagen er stengt disse dagene.

Samarbeidsutvalget (SAU)
HVA ER SAU?
 
 
 

Se bilder av Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehage

 

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:15 - 16:30

Nærmeste studentboliger

Prestvannet studentboliger

Stalheim er nærmeste busstopp, rute 28,40, X35.

Kontakt oss