Prestvannet studentbarnehage

Adresse

Prestvannet studentbarnehage
Olastien 11
9012 Tromsø
Norge

Vis i Google Maps

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo. Vi er sentrumsnær samtidig som vi ligger like ved noen av de flotteste naturområdene i Tromsø. Barnehagen har fem aldersinndelte baser, med kapasitet på til sammen 86 barn. En av basene er en friluftbase som starter dagene sine ute hver dag.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet er prioriterte søkere, men alle kan søke plass i barnehagen. Studenter beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Lek og glede

Felles fokusområde i Studentbarnehagene for 2016/18 er “Hundre måter å snakke på! – Et godt språkmiljø for alle barn" Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Alle barn i studentbarnehagene skal få delta i et rikt og variert språkmiljø. Vi skal arbeide for at vi i hverdagen har fokus på kommunikasjon og språkutvikling. Fra første stund er det viktig at hvert enkelt barn får mulighet til å samhandle og gjøre seg forstått gjennom kroppsspråk og lek med lyder. hele veien er det viktig at de har gode språkmodeller i hverdagen.

Natur og uteliv vektlegges på alle basene, og vi har et stort uteområde som brukes flittig. Når vi ikke benytter oss av skogsområdene rundt, kan barna boltre seg i klatrestativ, naturterreng og asfalterte løyper til sykling innenfor barnehagens gjerde for å nevne noe. På uteområdet til barnehagen har vi også en grillhytte og en stor flott lavvu med ovn og inngangsparti.

Våre baser

Prestvannet studentbarnehage har fem aldersinndelte baser; Blåmann, Fløya, Varden, Kjølen og Tinden. Og har kapasitet på til sammen 86 barn. Blåmann/friluft 20 barn(3-6 år), Tinden 17 barn(2-5 år), Kjølen 11 barn(1-4 år), Fløya 14 barn(0-3 år), Varden 14 barn(0-3 år).

På friluftbasen (3 - 6 år) legges det ekstra stor vekt på å være ute. Basen starter hver dag i lavvuen, fyrer opp bål og spiser frokosten sin der. Basen har skogen og lysløypa lett tilgjengelig og bruker dette området aktivt sommer som vinter. Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og uteliv. Friluftbasen er stor sett ute hele dagen, men vil også gjøre spesielle aktiviteter inne i mindre grupper. Man kan legge inn et ønske om plass på friluftbase i den generelle barnehagesøknaden ved å skrive det i merknadsfeltet.

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen.
 

Årshjul

Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Når skal barna på tur? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

 

Fagdager

Høst 2018: torsdag 4.10 og fredag 5.10,  mandag 19.11.

Vår 2019: mandag 11.02 og fredag 31.05.

 

Samarbeidsutvalget

Se bilder av Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehage

 

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:30 - 16:30

Nærmeste studentboliger
Kontakt oss