Storskogåsen studentbarnehage

Adresse

Storskogåsen studentbarnehage
Luleåvegen 11
9011 Tromsø
Norge

Barnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Storskogåsen studentboliger som nærmeste nabo. Vi er sentrumsnær samtidig som vi ligger like ved noen av de flotteste naturområdene i Tromsø. Barnehagen har kapasitet på til sammen 46 barn fordelt over tre avdelinger og er en av de minste studentbarnehagene i Tromsø.  Vi er glad i turer og friluftsliv, og har vår egen samlingsplass i "Hekseskogen" som vi bruker hele året.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet er prioritert, men alle med nærhet til Storskogåsen kan søke plass i barnehagen. Studenter beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Vennskap og hverdagsglede

Vår visjon er Vennskap og hverdagsglede. Vår tanke rundt visjonen er at alle barna i barnehagen skal oppleve vennskap og glede i hverdagen. Vi skal skape en god barnehagehverdag med latter, glede og magiske øyeblikk. Vi har et dyktig og kompetent personale som legger til rette for trygge rammer og omgivelser, hvor barnet alltid skal ha noen å leke sammen med i barnehagen. Vi har et godt faglig miljø og to av tre ansatte er barnehagelærere. 

Felles fokusområde i Studentbarnehagene for 2018/20 er "Hundre verdener å oppdage! -Lek, samspill og relasjoner i barnehagen." Gjennom leken skapes vennskap som igjen gir glede og mening i barns liv.

Natur og uteliv

Uteliv vektlegges i stor grad på Storskogåsen barnehage. Vi har et fint og oversiktlig uteområde som benyttes hver dag. Her kan barna kan være kaptein på sjørøverskute, leke i sandkassa eller besøke grillhytten for å nevne noe. Med egen bålplass i «hekseskogen» og lysløypa lett tilgjengelig har vi mange muligheter for gode opplevelser ute i naturen.

Våre avdelinger

Storskogåsen studentbarnehage har tilsammen tre avdelinger fordelt på to hus, Knerten, Sokrates og Kanutten. I hovedhuset har vi to avdelinger for barn i alderen 0-4 år. Vi har en åpen løsning mellom avdelingene og det fysiske miljøet er tilpasset de yngste barnas rutiner og behov. I underetasjen i en studentblokk like ved siden av hovedhuset har vi store, fine lokaler til 20 barn i alderen 3 -6 år. 

Knerten, avd. 0 – 4 år, 11 barn
Sokrates, avd. 0 – 4 år, 16 barn
Kanutten, avd. 3 – 6 år, 20 barn

Foreldresamarbeid

Alt vi gjør i barnehagen skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig. Vi legger stor vekt på å opprettholde et godt foreldresamarbeid, spesielt i levere og hentesituasjoner, da dette er tidspunktet vi oftest treffer foreldrene på. Opplever vi at et barn eller en forelder er usikker ved levering, avtaler vi å sende sms for å si hvordan det går i løpet av dagen. Hver måned lager de pedagogiske lederne et tilbakeblikk over hva vi har gjort den siste måneden, hvilke tema vi har hatt, hvilke turer, diverse forberedelser til fremtidige prosjekt osv. Pedagogene skriver litt tekst, men det er hovedfokus på bilder slik at foreldre lett kan få i gang en samtale med barna om deres opplevelser.

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen. 

Årshjul

Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

Fagdager 2019 - 2020

Torsdag 3. oktober 2019

Fredag 4. oktober 2019

Fredag 8. november 2019

Mandag 17. februar 2020

Fredag 22. mai 2020

Samarbeidsutvalget

Foreldrerepresentant: 

Agnes Bohne 

Trond Håvard Gamst

Vara:

Arnfinn Hykkerud Steindal

Hussein Abdi

 

Personalrepresentant:

Berit Irene Svineng

Mari Angelsen

Vara: 

Monika Rørnes

 

Eiers representant:

Sissel Klemetsen 

 

 

 

 

Se bilder av Storskogåsen studentbarnehage

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30

Nærmeste studentboliger
Kontakt oss

 

Vigdis
Jensen
Pedagogisk leder Sokrates

Bernt Inge
Johansen
Pedagogisk leder Knerten

Dokumenter