Universet studentbarnehage

Adresse

Universet studentbarnehage
Framstredet 26
9019 Tromsø
Norge

Universet studentbarnehage ligger naturskjønt til på universitetsområdet nær hoppbakkene og lysløypa på Tromsøya. Universet barnehagen er en arkitekttegnet barnehage hvor bygget er tilpasset barnas behov. Melkeveien bølger seg gjennom de fem basene som er oppkalt etter stjernebilder i vårt solsystem. Barnehagen har fem baser med aldersinndelte grupper, med kapasitet på til sammen 85 barn. En av basene for barn over tre år er en friluftbase, og en fokuserer på musikk. Vi servere næringsrik  varm lunsj hver dag.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT og ansatte i Samskipnaden kan søke plass hos oss. Studenter beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Universet - en spennende reise

Vi har barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med erfaring, entusiasme og kunnskap, som sørger for at barnehagen har et høyt faglig fokus. Vi har et godt samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet.

Fokusområde i alle studentbarnehagene i 2016- 2018 er ”Hundre måter å snakke på !” - Et godt språkmiljø for alle barn-  Ut i fra dette arbeider Universet studentbarnehage med at alle barn i barnehagen skal få delta i et rikt og variert språkmiljø. Vi skal arbeide for at vi i hverdagen har fokus på kommunikasjon og språkutvikling. Fra første stund er det viktig at hvert enkelt barn får mulighet til å samhandle og gjøre seg forstått gjennom kroppsspråk og lek med lyder. Vi arbeider for at alle barna skal kunne være sammen med de barn og ansatte de ønsker på tvers av alle baser. Personalet skal være der barna er og vi legger stor vekt på samarbeid, i hverdagen og ved felles arrangement. På Universet ser vi at forskjelligheter og mangfold er en berikelse og en ressurs.

Vi er praksisbarnehage for Universitetet i Tromsø. Dette innebærer at vi med jevne mellomrom har studenter i praksis hos oss.

Natur og uteliv

I Universet studentbarnehage er alle barna mye ute. Uteområdet vårt ligger i skogkanten og innenfor gjerdet finner vi klatretrær, blåbærlyng og et terreng som gir barna utfordringer. Både innenfor og utenfor har vi et rikt fugleliv som barna er opptatt av. Vi har satt opp en fuglekasse med videokamera, slik at barna kan følge med på skjerm, hvordan livet i fuglkassen utvikler seg. Vi har sykkelstier, husker, sklier, hus, sandkasser og spiseplasser på området. I tillegg har vi en stor flott lavvo med plass til flere baser om gangen. To dager i uken åpner to av basene ute og alle basene bruker lavvoen til aktiviteter og måltider når de ønsker.

Siden vi ligger så nært lysløypa og skogen, er det naturlig for oss å gå på tur utenfor barnehagens uteplass hele året. Vi har en gapahuk like ved hvor også de yngste kan bli med på tur.

Foreldresamarbeid
Vi er opptatt av å ha en god daglig kontakt med foreldrene når barnet kommer i barnehagen og når de blir hentet. Hver måned kommer det ut en plan for aktivitetene og en dokumentasjon med tekst og bilder av måneden som har gått. I tillegg til foreldremøter og samtaler arrangerer vi foreldresammenkomster som for eksempel familiemiddag, utegrilling og snøaktiviteter på barnehagedagen og julefrokost.
En dag i barnehagen

Vi starter dagen med frokost inne på basen eller ute i lavvoen. Barna spiser medbrakt matpakke til frokost og vi serverer varm lunsj, og på slutten av dagen serveres det fruktmåltid. Dagene består av faste turdager, førskoleklubb, to - årsklubb, musikksamlinger, formingsaktiviteter og frilek. Daglig er personalet opptatt av å være i aktivet sammen med barna. Vi har et stort fellesrom, Cassiopeia, midt i barnehagen som brukes flittig både av store og små. De yngste barna sover ute i egen vogn og de som trenger å hvile har hvilestund på basen. 

Liz-Eva Sjåvik Iversen, Styrer, Universet Studentbarnehage

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen.

Årshjul

Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Når skal barna på tur? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

Samarbeidsutvalg

Jupiter
Leder Heine Holmen: heine.a.holmen@uit.no

Lillebjørn
Foreldrerepresentant Janne Alfheim: jannealfheim@hotmail.com

Svanen
Vara Mariell Christin Olsen: mariell_christin@hotmail.com

Storebjørn
Vara Christine Leiksett: christine.leiksett@gmail.com

Reven
Vara Eirik Bårdsen: eirik.spl@gmail.com                                    

Fagdager                             
Torsdag 4. og fredag 5. oktober 2018
Mandag 19. november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mandag 11. februar 2019

Fredag 31. mai 2019      

Barnehagen er stengt disse dager

Baser
Reven: 14 barn i alderen 6 mnd. til 3 år 

Svanen: 14 barn i alderen 6 mnd. til 3 år

Jupiter: 16 barn i alderen 1 - 5 år

Storebjørn: 19 barn i alderen 3 til 6 år

Lillebjørn: 20 barn i alderen 3- 6 år  

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30

Kontakt oss

  •