Universet studentbarnehage

Adresse

Universet studentbarnehage
Framstredet 26
9019 Tromsø
Norge

Universet studentbarnehage ligger naturskjønt til på universitetsområdet nær hoppbakkene og lysløypa på Tromsøya. Universet barnehagen er en arkitekttegnet barnehage hvor bygget er tilpasset barnas behov. Melkeveien bølger seg gjennom de fem basene som er oppkalt etter stjernebilder i vårt solsystem. Barnehagen har fem baser med aldersinndelte grupper, med kapasitet på til sammen 85 barn. Begge våre baser for barn over tre år har fokus på friluftsliv i tillegg fokuserer en av basene på musikk. Vi servere næringsrik  varm lunsj hver dag. Fra august 2019 vil det være 12 barn i gruppen for de yngste barna og 18 i gruppen for de over tre år.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT og ansatte i Samskipnaden kan søke plass hos oss. Studenter beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Universet - en spennende reise

Vi har barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med erfaring, entusiasme og kunnskap, som sørger for at barnehagen har et høyt faglig fokus. Vi har et godt samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet.

Felles faglig fokusområde 2019 - 2020: Hundre verdener å oppdage! - Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.

Barn skaper relasjoner og lærer best gjennom lek og handling. Studentbarnehagene skal derfor ha tilstedeværende, deltakende og kompetente ansatte. Det er viktig at vi er forutsigbare og tydelige i vår kontakt med barna. Vi skal være støttende i barn utvikling slik at de kan lære seg god lekekompetanse, som kan brukes resten av livet. Vi skal sørge for at det legges til rette for organiserte aktiviteter og for fri lek. Studentbarnehagene skal bruke det kulturelle mangfoldet og det gode språkmiljøet inn i leken. Vi arbeider for at alle barna skal kunne være sammen med de barn og ansatte de ønsker på tvers av alle baser. Personalet skal være der barna er og vi legger stor vekt på samarbeid, i hverdagen og ved felles arrangement. På Universet ser vi at forskjelligheter og mangfold er en berikelse og en ressurs.

Vi er praksisbarnehage for Universitetet i Tromsø. Dette innebærer at vi med jevne mellomrom har studenter i praksis hos oss.

Natur og uteliv

I Universet studentbarnehage er alle barna mye ute. Uteområdet vårt ligger i skogkanten og innenfor gjerdet finner vi klatretrær, blåbærlyng og et terreng som gir barna utfordringer. Både innenfor og utenfor har vi et rikt fugleliv som barna er opptatt av. Vi har satt opp en fuglekasse med videokamera, slik at barna kan følge med på skjerm, hvordan livet i fuglkassen utvikler seg. Vi har sykkelstier, husker, sklier, hus, sandkasser og spiseplasser på området. I tillegg har vi en stor flott lavvo med plass til flere baser om gangen. To - tre dager i uken åpner to av basene ute og alle basene bruker lavvoen til aktiviteter og måltider når de ønsker.

Siden vi ligger så nært lysløypa og skogen, er det naturlig for oss å gå på tur utenfor barnehagens uteplass hele året. Vi har en gapahuk like ved hvor også de yngste kan bli med på tur.

Foreldresamarbeid
Vi er opptatt av å ha en god daglig kontakt med foreldrene når barnet kommer i barnehagen og når de blir hentet. Hver måned kommer det ut en plan for aktivitetene og en dokumentasjon med tekst og bilder av måneden som har gått. I tillegg til foreldremøter og samtaler arrangerer vi foreldresammenkomster som for eksempel familiemiddag, utegrilling og snøaktiviteter på barnehagedagen og julefrokost.
En dag i barnehagen

Vi starter dagen med frokost inne på basen eller ute i lavvoen. Barna spiser medbrakt matpakke til frokost og vi serverer varm lunsj, og på slutten av dagen serveres det fruktmåltid. Dagene består av faste turdager, førskoleklubb, to - årsklubb, musikksamlinger, formingsaktiviteter og frilek. Daglig er personalet opptatt av å være i aktivet sammen med barna. Vi har et stort fellesrom, Cassiopeia, midt i barnehagen som brukes flittig både av store og små. De yngste barna sover ute i egen vogn og de som trenger å hvile har hvilestund på basen. 

Liz-Eva Sjåvik Iversen, Styrer, Universet Studentbarnehage

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen.

Årsplan

Årshjul

Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Når skal barna på tur? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

Samarbeidsutvalg

Jupiter
 

Lillebjørn
Leder: Maria Nilsen

Svanen
Foreldrerepresentant: Trine Krane

Storebjørn
Vara: Gøril Eide Flaten

Reven
Vara: May Lisbeth Brew                                    

Fagdager                             

Fredag 22. mai 2020      

Torsdag 8. og fredag 9. oktober 2020

Mandag 16. november 2020

Barnehagen er stengt disse dager

Baser
Reven: 12 barn i alderen 6 mnd. til 3 år 

Svanen: 12 barn i alderen 6 mnd. til 3 år

Jupiter: 15 barn i alderen 1 - 5 år

Storebjørn: 18 barn i alderen 3 til 6 år

Lillebjørn: 18 barn i alderen 3- 6 år  

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30

Kontakt oss

Jørgen
Skjervheim
Pedagogisk leder Svanen

Kai Arild
Sørensen
Pedagogisk leder Reven

Marion
Nedregård
Pedagogisk leder Storebjørn

Nicole
Joel
Pedagogisk leder Lillebjørn

Renate
Gravrok
Pedagogisk leder Jupiter

  •