Nødsituasjon

Dersom det oppstår en krisesituasjon i arbeidstiden (mandag - fredag, 08.30 - 15.00), ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 776 49030, eller kom innom i Teorifagbygget hus 2 på campus.

Noen krisesituasjoner krever umiddelbar reperasjon/utbedring som ikke kan vente til neste arbeidsdag. Dette kan være vannskader, brann (ring brannvesenet!), strømstans, andre nødsituasjoner. Dersom krisen skjer utenom arbeidstid, ta direkte kontakt med Nokas Security på telefon 975 30006.

Renhold
Vaktmestertjenester
Prestvannet studentboliger

Elvherhøy og Mortensnes studentboliger


Storskogåsen, Stakkevollan og Dramsvegen studentboliger


Åsgårdveien, Forhåpningen og Breivika studentboliger


Øvre Breivang studentboliger


Ørndalen og Storelva studentboliger

Trivsekskoordinator studentboligene

 

Tromsø bolig

Servicesenteret

Teorifagbygget hus 2, 3. etasje

Åpningstider 
Mandag - fredag 08.00 - 15.00
E-post: tromso.bolig@samskipnaden.no
Tlf: 77 64 90 30

Akuttsituasjoner og innlåsningstjeneste utenom arbeidstid
Kontakt NOKAS security på mobil 975 30 006