Fasiliteter 

Parkering

De fleste av våre studentboliger har parkering* i tilknytning til boligene. Det er gratis å parkere for beboere, men du må ha et oppdatert parkeringskort. Dette får du utstedt på Servicesenteret i åpningstiden. Ta med deg kundenummeret, samt registreringsnummeret på bilen din. Merk at parkeringskortet kun utstedes like lenge som du har kontrakt med oss. Fornyer du kontrakten, må du også huske på å fornye parkeringskortet. Utløpsdato står klart skrevet på kortet. Det er ikke anledning til å forandre utløpsdatoen selv, og dersom det av en eller annen grunn er blitt vanskelig å lese (solbleking f.eks) må du komme inn å få et nytt kort.

Les mer her

Dersom du får gjester som har behov for parkering, kan du også få utstedt gjesteparkeringskort. Disse gjelder for to dager av gangen. Ta kontakt med Servicesenteret. Du kan ikke bruke et gjesteparkeringskort flere ganger, som ved f.eks å viske ut det som først var påskrevet. 

Parkering utenfor avmerkede områder kan medføre bøtelegging eller borttauing. Pass på at du kun står på plassene som er merket av som parkeringsplasser. Les nøye på skiltene på området. Biler som er til hinder for snøbrøyting eller søppeltømming blir fjernet uten varsel. Dette gjelder også avskiltede biler.

*Merk at Dramsvegen Panorama og Breivika studentboliger er bilfritt område uten parkeringsplass

Internett
UiT leverer internett til alle våre studentboliger, som betyr at du må ha en aktiv brukerkonto ved UiT for å komme på nett. Ta kontakt med UiTs IT-support Orakelet, for å få brukerkonto.

Dersom du opplever problemer med nettet, eller ønsker brukerstøtte, er det også Orakelet som kan hjelpe deg.

Forsikring

Du må selv forsikre dine eiendeler mot skader som skyldes tyveri, hærverk, brann og vann!

Innboforsikring dekker som regel skader på dine eiendeler som for eksempel vannskader som skyldes rørbrudd, svikt i pakninger og tilknyttet utstyr som f.eks. vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder ol.

Innboforsikring dekker dine eiendeler i boligen, og i privat bod. Med privat bod menes bod som kan låses.

Innboforsikringen dekker ikke eiendeler som oppbevares i fellesarealer- da er man selv ansvarlig for evt. skader/tyveri.

Samskipnaden er ikke ansvarlig for å erstatte skader på eiendelene dine som skyldes tyveri, hærverk, brann og vann- som ville kunne vært dekket gjennom innboforsikring.

Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.

 

Miljøvennlig strøm
All strømmen til våre studentboliger kommer fra 100% fornybare, miljøvennlige kilder i samarbeid med Bergen Energi og Ishavskraft. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. En student som har vært beboer hos oss, skal kunne si at deres valg av bosted under studieperioden, er et viktig bidrag for det globale miljøet og reduksjon av den globale oppvarmingen.

Samtidig donerer vi 0,9 øre per KWh vi forbruker til prosjektet Track My Electricity. Bidraget forvaltes av organisasjonen Solbakken, og går i sin helhet til å bygge solcellepaneler til barneskoler i grenseområdet mellom Thailand og Burma som ikke har tilgang til elektrisk energi til lys i skolene.

Det er ikke mulig for beboere i våre studentboliger å bytte strømleverandør, selv ikke for beboere i studentleiligheter med egne strømabonnenter.

Vaskeri

Fellesvaskeri finnes på alle studentboligene. Én vask koster 15 kroner og bruk av tørketrommel er gratis for alle. Nøkkelbrikken din er også din vaskeribrikke. Alle beboere mottar brikke, brukernavn og passord ved innflytting. Fikk du ikke brikke ved innflytting, kan du henvende deg til Servicesenteret.

Betaling av vask
Man må forhåndsbetale for bruk av vaskemaskinene på nett. Har du glemt brukernavn og passord kan du henvende deg til Servicesenteret, så får du oppgitt dette. Du kan endre passord ved første gangs pålogging.

Logg inn i portalen til Miele. Velg så ”konto/innbetaling” og deretter ”innbetaling til konto”. Her velger du det beløp du ønsker å innbetale. Du kan betale med Visa og MasterCard. Følg så videre instruksjoner. Når bekreftelse mottas, er pengene overført vaskerikonto, og kan benyttes i alle vaskeriene umiddelbart.

Du kan også be om varsling av reservert vasketid. Da kan du selv bestemme hvor lang tid i forveien du vil bli påminnet (inntil 24 timer) om din(e) reservasjon(er). Hvis du reserverer en periode som allerede er påbegynt, blir du ikke varslet.

SMS-varsling kan aktiviseres både i vaskeriet og på Internett. Tjenesten er gratis.

Dersom du opplever problemer med bruk av vaskerisystemet vårt, ta kontakt med Servicesenteret i åpningstiden, så hjelper vi deg!

Refundering av restsaldo
Dersom du ønsker tilbakebetalt din restsaldo fra vaskerikontoen, kan dette gjøres fra samme side som du gjorde innbetalingen ved å trykke på tilbakebetalings-knappen. Dette må gjøres senest innen seks måneder etter at innbetalingen ble gjennomført, og kortet (Visa eller MasterCard) må fremdeles være gyldig. Det er ikke mulig å tilbakebetale restsaldo fra beløp som er innbetalt på annen måte enn via nettbank.

Skulle du være så uheldig å miste din brikke, er det viktig at du foretar en tilbakebetaling, og henvender deg til oss for å få utdelt nytt kort.

Reservere vasketid
Reservasjon av vasketid kan du gjøre både på Mieles nettside og direkte i vaskeriet. Reservasjonen er gyldig i 15 min etter reservert tid. Kommer du 15 min for sent til reservert vask fristilles maskinen, og andre kan benytte vaskemaskinen. Du vil bli belastet 15 kr for reservert vask som ikke benyttes.

Når du reserverer på Internett velger du ditt vaskeri via kartet. Pass på at du velger rett vaskeri. 

Forhåpningen og Breivika studentboliger må skrive seg på listene i sine respektive vaskeri. Vi ber om at vaskelistene blir respektert, slik at alle får den vasketiden de har reservert.

Du kan også vaske uten reservasjon. Bruk da brikken din (Salto eller Miele-brikke) direkte på en ledig maskin. Tørketromler kan ikke reserveres på forhånd.

SMS-påminnelse
Det er mulig å få SMS-påminnelse om din reservasjon, eller at vaskemaskinen og/eller tørketrommelen er ferdig.

Når du starter maskinene i vaskeriet kan du be om en påminnelse om at vaskemaskinen eller tørketrommelen er ferdig, i form av en SMS til din mobiltelefon (kun norske telefonnumre er mulig). Trykk <SMS?> på displayet og legg deretter inn ditt mobilnummer. Neste gang du benytter kortet ditt i vaskeriet huskes nummeret. 5 minutter før maskinen er ferdig får du meldingen.

Du kan også be om varsling av reservert vasketid. Da kan du selv bestemme hvor lang tid i forveien du vil bli påminnet (inntil 24 timer) om din(e) reservasjon(er). Hvis du reserverer en periode som allerede er påbegynt, blir du ikke varslet.

SMS-varsling kan aktiviseres både i vaskeriet og på Internett. Tjenesten er gratis.

Dersom du opplever problemer med bruk av vaskerisystemet vårt kan du først prøve å lese instruksjonen fra Miele. Ofte kan det hjelpe å prøve en annen nettleser, Google Chrome er erfaringsmessig den som fungerer best. Får du fortsatt ikke til? Ta kontakt med Servicesenteret i åpningstiden, så hjelper vi deg! 

Avfallshåndtering
Avfallet skal sorteres i fem forskjellige poser, og posene er merket med farger og skrift som indikerer hva som skal hvor.

*Grønn pose: Matavfall
*Rød pose: Papir og lettkartong
*Oransje pose: Drikkekartong
*Blå pose: Plastembalasje
*Vanlig handlenett på vranga: Restavfall.

I tillegg skal metall og glass kastes i egne kontainere, satt ut på forskjellige steder i byen. Plastflasker pantes på nærbutikken. Er du i tvil hvor noe skal kastes, kan du enkelt sjekke på sortere.no eller Remiks.

Sorteringsguide. De fargede posene finnes i egne stativ på fellesvaskeriet i hvert studentboligområde.

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer