Parkering

De fleste av våre studentboliger har parkering i tilknytning til boligene. Det er gratis å parkere for beboere, men du må ha et oppdatert parkeringskort. Dette får du utstedt på Servicesenteret i åpningstiden. Ta med deg kundenummeret, samt registreringsnummeret på bilen din. Merk at parkeringskortet kun utstedes like lenge som du har kontrakt med oss. Fornyer du kontrakten, må du også huske på å fornye parkeringskortet. Utløpsdato står klart skrevet på kortet. Det er ikke anledning til å forandre utløpsdatoen selv, og dersom det av en eller annen grunn er blitt vanskelig å lese (solbleking f.eks) må du komme inn å få et nytt kort.

Dersom du får gjester som har behov for parkering, kan du også få utstedt gjesteparkeringskort. Disse gjelder for to dager av gangen. Ta kontakt med Servicesenteret.

Parkering utenfor avmerkede områder kan medføre bøtelegging eller borttauing. Pass på at du kun står på plassene som er merket av som parkeringsplasser. Les nøye på skiltene på området. Biler som er til hinder for snøbrøyting eller søppeltømming blir fjernet uten varsel. Dette gjelder også avskiltede biler.

Internett
UiT leverer internett til alle våre studentboliger, som betyr at du må ha en aktiv brukerkonto ved UiT for å komme på nett. Ta kontakt med UiTs IT-support Orakelet, for å få brukerkonto.

Dersom du opplever problemer med nettet, eller ønsker brukerstøtte, er det også Orakelet som kan hjelpe deg.

Forsikring
Våre forsikringer dekker ikke leieboernes eiendeler. Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.
Miljøvennlig strøm
All strømmen til våre studentboliger kommer fra 100% fornybare, miljøvennlige kilder i samarbeid med Bergen Energi og Ishavskraft. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. En student som har vært beboer hos oss, skal kunne si at deres valg av bosted under studieperioden, er et viktig bidrag for det globale miljøet og reduksjon av den globale oppvarmingen.

Samtidig donerer vi 0,9 øre per KWh vi forbruker til prosjektet Track My Electricity. Bidraget forvaltes av organisasjonen Solbakken, og går i sin helhet til å bygge solcellepaneler til barneskoler i grenseområdet mellom Thailand og Burma som ikke har tilgang til elektrisk energi til lys i skolene.

Det er ikke mulig for beboere i våre studentboliger å bytte strømleverandør, selv ikke for beboere i studentleiligheter med egne strømabonnenter.

Vaskeri
Reserverer vaskemaskin

Fellesvaskeri finnes på alle studentboligene. En vask koster 15 kroner og bruk av tørketrommel er gratis for alle.

Nøkkelbrikken din er også din vaskeribrikke.

Hver enkelt vaskeribruker må forhåndsbetale for bruk av vaskemaskinene. Dette gjøres via Internett og nettbank. Innbetaling vil skje på følgende måte:

Hver enkelt vaskeribruker må forhåndsbetale for bruk av vaskemaskinene. Dette gjøres via Internett og nettbank. Innbetaling vil skje på følgende måte:

Logg på vaskeriet med brukernavn og passord som du har fått utdelt. Link til ”ditt vaskeri” finner du på Samskipnadens hjemmeside. Velg så ”Konto/Innbetaling” og deretter ”Innbetaling til konto” Her velger du det beløp du ønsker å innbetale. Du kan betale med Visa og MasterCard, og betalingen skjer på sikker side (https). Følg så videre instruksjoner. Når bekreftelse mottas, er pengene overført vaskerikonto, og kan benyttes i alle vaskeriene umiddelbart.
 

Hvis du ønsker tilbakebetalt din restsaldo fra vaskerikontoen, kan dette gjøres fra samme side som du gjorde innbetalingen. Trykk på ”Tilbakebetalingsknappen”. Men dette må skje senest innen seks måneder etter at innbetalingen ble gjennomført, og kortet (Visa eller MasterCard) må fremdeles være gyldig. Dvs. ikke sperret eller gått ut på dato.

Det er ikke mulig å tilbakebetale restsaldo fra beløp som er innbetalt på annen måte enn via nettbank.

Reservere vasketid og betale for vask i alle våre vaskerier

Logg deg inn på ditt vaskeri og reserver vasketid på vaskemaskinen. Du kan også overføre penger til din vaskekonto.

Alle våre vaskemaskiner og tørketromler betjener du med din nye brikke. Alle beboere mottar brikke ved innflytting. Er du beboer, men har ikke fått brikke, kan du henvende deg til Servicesenteret.

Innlogging

Du må bruke ditt tilsendte brukernavn og passord for å logge deg på betalings- og reservasjonssidene. Har du glemt brukernavn og passord kan du henvende til Servicesenteret, så får du oppgitt dette. Du kan endre passord ved første gangs pålogging. Legg gjerne vaskerisidene som en favoritt på Internett. Reservasjonen er gyldig i 15 min etter reservert tid. Kommer du 15 min for sent til reservert vask fristilles maskinen, og andre kan benytte vaskemaskinen.

Betale vask

Du logger deg på det valgte vaskeriet, og du får da muligheten til å overføre penger til din brikke. Betalingsordningen er sikker og gir noen valgmuligheter for hvor mye penger du vil legge inn på din vaskekonto. Du vil kunne bruke vaskeriet umiddelbart etter at pengene er overført.

Har du betalt inn for mye på din brikke, og ønsker tilbakebetalt din restsaldo fra vaskerikontoen, kan dette gjøres fra samme side som du gjorde innbetalingen. Trykk på ”Tilbakebetalingsknappen”. Men dette må skje senest innen seks måneder etter at innbetalingen ble gjennomført, og kortet (Visa eller MasterCard) må fremdeles være gyldig. Dvs. ikke sperret eller gått ut på dato.

Det er ikke mulig å tilbakebetale restsaldo fra beløp som er innbetalt på annen måte enn via nettbank.

Skulle du være så uheldig å miste din brikke, er det viktig at du foretar en tilbakebetaling, og henvender deg til oss for å få utdelt nytt kort.

Priser

Bruk av vaskemaskin koster kr 15,-

Bruk av tørketrommel koster kr. 0,-

 

Reservere vasketid

Du kan reservere vasketid i det vaskeriet du velger å bruke. Reservasjon av vasketid kan du gjøre både på Internett og direkte i vaskeriet. Ønsker du å reservere tid på nettet, logg inn på vaskeriet du ønsker å benytte. Om du ikke ønsker å reservere vasketid kan du bruke tilgjengelige maskiner i vaskeriet. Det er kun vaskemaskiner som kan reserveres. Du kan, dersom du ønsker det, gå direkte i vaskeriet og starte en av de ledige maskinene uten å ha reservert på forhånd.

 

SMS-påminnelse fra vaskeriet

Det er nå mulig å få SMS-påminnelse om din reservasjon, eller at vaskemaskinen og/eller tørketrommelen er ferdig.

Når du starter maskinene i vaskeriet kan du be om en påminnelse om at vaskemaskinen eller tørketrommelen er ferdig, i form av en SMS til din mobiltelefon (kun norske telefonnumre er mulig). Trykk <SMS?> på displayet og legg deretter inn ditt mobilnummer. Neste gang du benytter kortet ditt i vaskeriet huskes nummeret. 5 minutter før maskinen er ferdig får du meldingen.

Du kan også be om varsling av reservert vasketid. Da kan du selv bestemme hvor lang tid i forveien du vil bli påminnet (inntil 24 timer) om din(e) reservasjon(er). Hvis du reserverer en periode som allerede er påbegynt, blir du ikke varslet.

SMS-varsling kan aktiviseres både i vaskeriet og på Internett. Tjenesten er gratis.

 

Har du problemer med innloggingen?

Får du ikke logget deg på, ikke innbetalt eller reservert vasketid? Her er noen tips som kan løse problemet.

1. Internet Explorer er den beste nettleseren å bruke mot vaskeriet, men også de fleste andre kan benyttes

2. Sørg alltid for å ha oppdatert til nyeste versjon og at evt. nødvendige "plug-ins" er installert. Java må være installert.

3. Mac kan benyttes uten problem, men sørg for at nettleseren er oppdatert til nyeste versjon og at evt. nødvendige "plug-ins" er installert

4. Hvis skjermbildet etter innlogging er ufullstendig, sjekk om du har popup-blokker. Skru i så fall av denne.

5. I brukernavnet er det vanskelig å skille mellom 0 (null) og O (stor bokstav), mellom 1(en) og I (stor bokstav). Husk STORE bokstaver. De fleste tegn er bokstaver, men det benyttes også tall.

6. Brukernavnet kan legges inn med eller uten mellomrom.

7. I passordet er det viktig å skille mellom STORE og små bokstaver

8. Det er mulig å endre brukernavn og passord til noe som er lett for deg å huske. Dette må du gjøre i hvert enkelt vaskeri du ønsker å benytte, da det lagres lokalt i vaskeriet.

9. Hvis du glemmer egendefinert brukernavn og passord, kan du ALLTID logge på med ditt opprinnelige brukernavn og passord.

 

Typiske problemstillinger relatert til betaling av vask:

Ved betaling over Internett krever flere og flere kortutstedere at man legitimerer seg via 3D-secure. Dette betyr i praksis at man må benytte samme identifisering når man betaler med kort på nettet som man gjør når man betaler en regning i nettbanken, normalt er dette en kodebrikke som kalles Bank ID.

 

For å kunne gjennomføre betaling av vask over nettet, må man derfor ha tilgang til de samme opplysningene som når man skal gjennomføre en betaling i nettbanken.

De mest vanlige feilmeldingene som fremkommer når en betaling er avvist i vasksystemet er:

•"Feil kortnummer" - prøv på nytt

•"Kortet er utløpt" - benytt et annet kort som fortsatt er gyldig.

•"Feil CVV-nr." - prøv på nytt. CVV-nr er de tre siste sifrene som vanligvis står skrevet inn i   signaturfeltet på baksiden av kortet

•"Ikke dekning." - banken har avvist kortet fordi det ikke er dekning på kontoen.

Dersom disse tingene er ok, og det fortsatt ikke er mulig å gjennomføre innbetalingen anbefaler vi at du tar kontakt med banken som har utstedt kortet. Det er denne banken som best kan forklare hvorfor de har avvist innbetalingen til vaskesystemet.

Det må reserveres tid på for: Dramsvegen Panorama, ElverhøyØrndalen, Stakkevollan, Åsgårdveien, MortensnesPrestvannetStorskogåsenStorelva og Øvre Breivang.

Vi gjør oppmerksom på at stedene har forskjellig internettadresse, så sjekk at du er på rett sted. Reservasjonen er gyldig inntil 15 min etter starttidspunkt. Deretter fristilles maskinen. 

Forhåpningen og Breivika studentboliger må skrive seg på listene i sine respektive vaskeri.

Vi ber om at vaskelistene blir respektert, slik at alle får den vasketiden de har reservert.

Avfallshåndtering
Avfallet skal sorteres i fem forskjellige poser, og posene er merket med farger og skrift som indikerer hva som skal hvor.

*Grønn pose: Matavfall
*Rød pose: Papir og lettkartong
*Oransje pose: Drikkekartong
*Blå pose: Plastembalasje
*Vanlig handlenett på vranga: Restavfall.

I tillegg skal metall og glass kastes i egne kontainere, satt ut på forskjellige steder i byen. Plastflasker pantes på nærbutikken.

Les mer om sortering her. De fargede posene finnes i egne stativ på fellesvaskeriet i hvert studentboligområde.

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer