Inn- og utflytting

 

Hente nøkkel
Nøkler hentes på Servicesenteret i Teorifagbygget, Hus 2. Nøkler kan hentes på kontraktsdato etter kl 12. Du kan få en annen å hente nøklene for deg, men da må du gi oss skriftlig beskjed på forhånd til e-post: tromso.bolig@samskipnaden.no merk e-posten "Utlevering av nøkler". Leieavtalen må være signert og depositum betalt før du får nøklen utlevert. 

Servicesenteret har åpent på hverdager fra 08.00 - 15.00. Ved semesterstart har vi utvidet åpningstid.

Romsjekk
Ved innflytting og utflytting får man tilsendt en sjekkliste. Sjekklisten vil hjelpe oss til å utføre eventuelle forbedringer, og er også for å ivareta ditt eget depositum ved utflytting. Feil og mangler ved rommet må være innmeldt innen 2 uker. 
Møbler
Det er ikke er lov å fjerne møbler som er i boligen fra før. Dersom det er plass må du gjerne ha egne møbler. Vi tillater ikke bruk av gassovner inne i våre boliger, verken som oppvarmingskilde eller som kjøkkenutstyr. 
Bilder og plakater
Du kan henge opp bilder hvis du bruker Blu-Tack og lignende oppheng-kitt, eller plastkroker med tapefeste (kan kjøpes på Akademika). Du kan henge opp lettere ting så lenge du ikke lager hull eller merker på veggene. Se leiekontrakt om leietakers plikter i leietiden 7.1. 
Oppsigelse

Leiekontrakten kan sies opp slik at den opphører med to måneders varsel fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelsen sendes fra Din side. Husleie må betales for hele oppsigelsestiden, selv om fraflytting skjer tidligere. Boligen skal overleveres i rengjort stand, og vil bli inspisert av renholdstjenesten etter utflytting. Se vår video av hvordan man vasker seg ut av studentboligen.

Dersom boligen ikke er tilfredsstillende rengjort, og det må ettervaskes, belastes det etter regning. Byrå kan bli engasjert dersom vi ikke har kapasitet til å utføre arbeidet. Utbedring av skader/mangler belastes det etter regning. Eventuelle belastninger varsles i forkant før det trekkes fra depositum.

Husk å tømme boden når du flytter.

Vask og tørk av klær
Vask og tørk av klær skal skje i vaskeri som utleier stiller til disposisjon. Tørker du klær på hybelen/leiligheten vil dette medføre mye fuktighet, som igjen fører til dårligere inneklima. Derfor oppfordrer vi til at klær tørkes i tørketrommel på vaskeriet. Installasjon av vaskemaskin/tørketrommel er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene det er installert uttak til dette formålet.
Rengjøring
Egen bolig 
Leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. Leietaker plikter også å holde eventuelle fellesareal som bad og gang rene sammen med øvrige brukere. Der det er flere som deler bad, følges turnusliste for når den enkelte har ansvaret for renholdet.
 
Fellesareal kjøkken, stue og gang
Felleskjøkken med eventuelle fellesrom vaskes og holdes i orden av den enkelte leietaker etter bruk. Kjøkkenutstyr plasseres i skap og skuffer. Leietaker holder sitt kjøkkenskap/skuffe, samt plass i kjøl/fryseskap rent og rydding.
 
Alle er ansvarlig for å påse at søppel pakkes forsvarlig inn i henhold til gjeldende kildesortering og tømmes hver dag i søppelcontaineren.
 
Der det er flere brukere settes det opp en turnusliste som viser hvem som har hovedansvar for renholdet hver enkelte uke. Holde søppelskap rent og ryddig, vaske gulv, rengjøre ventilator, vaske fronter på kjøkkeninnredning, kjøl og fryseskap samt rengjøre komfyr og stekeovn. Skal leietaker bort og er oppført på vaskelisten, må den enkelte selv sørge for å bytte.
 
Kontroll av fellesareal vil bli utført av Samskipnaden med jevne mellomrom. Ved mangelfull renhold vil det gis en sjanse til å rengjøre. Hvis det ikke er gjort ved neste kontroll vil Samskipnaden besørge vask av fellesareal på leietakers bekostning.

Lurer du på hva du må huske på når du vasker studentboligen din? Vi har laget en video av hvordan man vasker seg ut etter endt boforhold. Vask av hybel/leilighet

Innlevering av nøkler

Nøkler leveres på Samskipnadens Servicesenter senest den dagen kontrakten utløper. Har du problemer med å nå oss i åpningstiden kan du levere nøklene i merket konvolutt i vår nøkkelsafe ved inngangsdøren til MIX kiosken, eller benytte luka i veggen ved inngangen til Driftssentralen ved Prestvannet Studentboliger. Egnet konvolutt kan hentes i forkant på Servicesenteret. 

Viktig! Merk konvolutt med navn og studentboligadresse.