Les de fullstendige trivselsreglene her. Når mange bor i lag er det viktig å ta hensyn til hverandre. 

Vask av fellesarealer

Alle har ansvar for at fellesarealer skal være ryddige og rene. Det er lurt å ha felles kjøkkenmøte for å bli enig om vaskeliste så alle får hver sin tur å ha hovedansvaret.

Her finner du noen punkter som kan hjelpe dere på veien

Dersom det er vanskelig å få folk med på felles kjøkkenmøte, eller dere opplever andre utfordringer med felles renhold, kan dere ta kontakt med vår trivselskoordinator, Kjerstin. Hun kan hjelpe til både med innkalling og eventuelt være tilstede på møtet.
 

Røyking

Alle Samskipnadens boliger er røykfrie. Det gjelder alle boenheter og fellesarealer.

Takk for du tar hensyn.

Ro og orden
Respekter hverandres arbeidsro, vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen samt på eiendommen for øvrig fra kl. 2300 på hverdager og kl. 2400 i helgene. Støy og bråk, samt bruk av musikkanlegg, må ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden. Skal du ha overnattingsgjester over flere dager må dette meldes til utleier. Du må i tillegg informere dine medboere som du deler fellesareal med.
Klage

Folk lager lyd bare ved å bo og bevege seg på hybelen. Folk produserer rot og søppel når de lager mat. Det er normalt. Folk opplever bråk og rot forskjellig.

Når man bor i en studentbolig må man tåle litt bråk og litt rot. Men opplever du støy ut over det akseptable (og særlig etter kl. 23.00/24.00) eller at de du deler kjøkken med ikke rydder, vasker eller kaster søppel, er det mulig å klage til Studentboligene.

Opplever du skremmende, utagerende eller voldelig atferd som gjør deg redd, ring politiet på 02800 eller nødnummer 112.

Hvordan går du fram for å klage:

  1. Opplever du trakassering, ubehagelig eller krenkende atferd, som du er usikker på hvordan du skal håndtere, kan du maile eller snakke med trivselskoordinator Kjerstin Carlson. Hun har kontor i Servicesenteret i Teorifagbygget, Hus 2.
  2. Andre klager: Start med å si ifra til den det gjelder. Du kan banke på døra til den du mener bråker for mye eller ikke rydder og vasker etter seg.  Si ifra til vedkommende på en hyggelig måte, uten å være sint. Fortell hva du reagerer på. Vær forberedt og vær tydelig.
  3. Dersom det ikke blir noe bedre etter at du har sagt ifra, kan du sende en skriftlig klage til kjerstin.carlson@samskipnaden.no eller legge inn en klage på MinSide. Studentboligene sender en mail til den du klager på og informerer om klagen, viser til regelverket og ber om å få en tilbakemelding.
  4. Dersom saken ikke løser seg etter dette, vil Studentboligene vurdere hva som er hensiktsmessig reaksjon videre i saken. Hva vi gjør, er avhengig av hvor alvorlig eller vanskelig saken er. Ofte ber vi om en samtale for å få den påklagedes syn i saken. Ved gjentatte alvorlige brudd på leiekontrakt og trivselsregler, kan vi si opp leietaker eller la være å gi leietaker ny kontrakt.
Husdyr
I utgangspunktet er det ikke tillatt med husdyr på studentboligene. I noen tilfeller kan det allikevel tillates, men kun etter tillatelse fra Samskipnaden, og kun så lenge det ikke er til ulempe for andre beboere. 

På studenthyblene er det totalforbud mot kjæledyr. Dette er grunnet i problematikk rundt fellesarealer, felles innganger og allergi, og det at få dyr får gode liv på så få kvadratmeter som en studenthybel. 

Leilighetene på Storelva er spesielt godt egnet til kjæledyrhold, og her tillater vi at beboere har dyr. Du må fortsatt sende en søknad til Samskipnaden på forhånd, og få tillatelse.

Dersom du bor i andre studentleiligheter med egen inngang, kan du også søke om tillatelse til å ha dyr, men her må du ha ekstra gode grunner. Du er også avhengig av at beboerne rundt deg synes det er ok. En tillatelse til å ha dyr kan også trekkes tilbake når som helst, f.eks dersom hunden din lager så mye støy at andre beboere klager, eller katten din tisser overalt. Derfor er det aller best å finne alternative løsninger til å ta med seg kjæledyret når man flytter på studentbolig.

Vi setter som krav at hunder, katter og kaniner er ID-merket, og katter og kaniner må være kastrerte. 

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer