Trivselskoordinator

Vi vet at det kan være en stor overgang å flytte for seg selv, eller å flytte inn i et kollektiv hvor du må dele plass med mange nye medstudenter. Og det dukker ofte opp mange spørsmål. Derfor har Samskipnaden en trivselskoordinator som følge opp og gi bistand til studentene som bor i våre studentboliger. Hun har prosjektansvar for etablering av sosiale rom rundt om i boligene, og kan bistå dersom det oppstår konflikter som ikke løser seg internt på etasjer eller kjøkken.

Vår trivselskoordinator heter Kjerstin Carlson og har kontor på Teorifagbygget hus 2, rett ved Servicetorget. Henvendelser kan gjøre i kontortid på hverdager mellom 09.00 – 15.00, eller på mail eller telefon.

 

Trivsleskoordinater vil hvert år holde beboermøter for alle våre studentboliger, hvor målet er å bidra til et godt bomiljø og trivsel for alle studenter i våre boliger. Og hun er ansvarlig for trivselsvertene.