Trivselsverter

Trivselsverten er ansatt for å ivareta et godt bomiljø i Samskipnadens studentboliger, og for å yte bedre service til beboerne. 

Foto: Mats Gangvik

Trivselsvertene er studenter som selv bor i studentboligen, de er ansatt av Samskipnaden og skal være en positiv kontaktperson mellom de øvrige beboerne og Samskipnaden. Deres primære oppgave er å ha kontakt med beboerne og skape trivsel og et godt og sosialt bomiljø i studentboligen. De skal blant annet arrangere sosiale sammenkomster og beboermøter/kjøkkenmøter. 

Finn din trivselsvert

De trivselsvertene som er ansatt på flere enn ett kjøkken har også ansvar for å fordele fellesoppgaver der. 

Trivselsvertene jobber tett med Trivselskoordinator