Trivselsvertene fungerer som bindeledd mellom beboerne i studentsamskipnadens studentboliger og Studentsamskipnaden. De skal blant annet bidra til å ivareta et godt bomiljø og arrangere ulike sosiale sammenkomster for beboerne.

Kontakt din trivselsvert

Ørndalen studentboliger
Nuttapoon Kongpool
Mortensnes studentboliger
Tor // 954 92 312 // tor.flemmen.olufsen@samskipnaden.no
Storelva studentboliger
Christian Stoltz
Åsgårdvegen studentboliger
Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
Breivika studentboliger
Minnelundvegen 13
Robert Li // 918 25 416

Minnelundvegen 15
Nora Thunem, rom H0324 og Abinaja Setha Rajadurai, rom  H0

Minnelundvegen 17Samuel Masho Gebreselasie, rom H0204

Prestvannet studentboliger
Alexander Brudberg

Florent Govaerts

Dramsvegen studentboliger
Smørbukklia 5
04. etasje / Daniel Andre Hansen
05. etasje / Lasse Fredagsvik
06. etasje / Magnus Krogstad
07. etasje / Remi Bremnes Valle
08. etasje / Adrian Ånetsen
09. etasje / Katrine Erke
10. etasje / Sunniva Kolstad Addison

Smørbukklia 7
03. etasje / Josefine Totland
04. etasje / Oscar William Lunheim
05. etasje / Ingrid Nordahl
06. etasje / Ingrid Maribu
07. etasje / Amanda Eriksen
08. etasje / Gaute Widerøe Hennig

Smørbukklia 8/6
Henriette Løken Olsen/ henriette.loken.olsen@samskipnaden.no
Smørbukklia 9/11
Dennis Amundsen
Øvre Breivang
Alexander Einshøj // 91827586
Storskogåsen studentboliger
Sverre Tennfoss Haugvoll, Luleåveien 19, rom 201