Sykt barn og eksamen? Fortvil ikke. Studentbarnehagene tilbyr eksamensgaranti. Vi hjelper deg dersom noe oppstår.

Vi vet at mange studenter er relativ ny på studiestedet, og dermed ikke har så stort nettverk de kan henvende seg til. Da kan det være vanskelig å skaffe barnevakt på kort varsel, eller få hjelp dersom barnet blir syk på eksamensdagen. Å være student med barn kan gi en ekstra utfordring i studietiden generelt, men oppstår det sykdom eller fagdag på eksamensdagen skal det ikke stå på oss. La oss ta vare på barnet, så kan du konsentrere fullt og helt på din eksamen.

Eksamensgaranti!

Som student med barn i studentbarnehage får du flere fordeler, særlig i eksamenstiden.

Eksamensgarantien innebærer at dersom eksamenen faller på samme dag, eller nært opp til en av barnehagens fagdager og du mangler barnevakt, stiller vi opp med vikar og hjelper deg! Hvis barnet ditt blir sykt i løpet av lesedagene tett opp til eksamen, eller på selve eksamensdagen hjelper vi deg med det også.

Husk å melde fra og levere dokumentasjon senest to uker før eventuell fagdag.

Ved behov for barnepass på eksamen kontakter du pedagogisk leder på ditt barns base eller avdeling, og så finner dere ut av hvordan dere løser barnepass på eksamensdagen. Ta kontakt i så god tid som mulig.

Kontaktinfo til studentbarnehagene finner du inne på den enkelte barnehagens nettside