Grupper og kurs

Studentrådgivinga arrangerer flere kurs for våre studenter som trenger hjelp til å takle hverdagen. 

 

Yoga og meditasjon

Sliter du med konsentrasjonen? Vi hjelper deg til bedre fokus og gir deg en god start på dagen. Du lærer teknikker som gir deg økt fokus og konsentrasjon i hverdagen.

Tilbudet er et samarbeid mellom Studentrådgivinga og Studentidretten, og det er gratis å delta!

Tirsdager kl 8.00 - 9.00 på Kraft Sportssenter (medlemskap ikke nødvendig), Ingen krav om påmelding, bare meld deg i resepsjonen når du kommer.

Selvtillitsgruppe
Dette er en gruppe for deg som ønsker å bli tryggere sosialt og bedre kjent med deg selv i samspill med andre. Gjennom ulike oppgaver og samtaler øver vi på å bli mer sikker sosialt, å uttrykke følelser og tørre å si imot andre og vi jobber med å bedre selvbildet. Gruppen går over syv tirsdager fra kl. 16:15-18:15.

Påmeldingsfrist: 5. februar

Oppstart: 12. februar

Sorggruppe
Samtalegruppe for studenter som har mistet nærstående personer ved dødsfall. Gruppen bruker samtaler og kreative metoder for å jobbe med tema knyttet til sorg. Gruppen samles annenhver uke, det er fortløpende påmelding. Gruppa drives i samarbeid med studentpresten.
 Fersk på UiT
[tekst]

Meld deg på her

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.
.