Kurs i depresjonsmestring (KID) Våren 2019
Er du periodevis nedstemt eller deprimert? Går det utover både studier og livskvalitet? Da er dette kurset for deg! Vi møtes 1 gang i uka, ca 2 ½ time pr gang, 7 ganger. 

Påmeldingsfrist: 
Oppstart: Ikke fastsatt, men meld gjerne din interesse nå

Yoga og meditasjon

Sliter du med konsentrasjonen? Vi hjelper deg til bedre fokus og gir deg en god start på dagen. Du lærer teknikker som gir deg økt fokus og konsentrasjon i hverdagen.

Tilbudet er et samarbeid mellom Studentrådgivinga og Studentidretten, og det er gratis å delta!

Tirsdager kl 8.00 - 9.00 på Kraft Sportssenter (medlemskap ikke nødvendig), Ingen krav om påmelding, bare meld deg i resepsjonen når du kommer.

Selvtillitsgruppe - FULLTEGNET
Dette er en gruppe for deg som ønsker å bli tryggere sosialt og bedre kjent med deg selv i samspill med andre. Gjennom ulike oppgaver og samtaler øver vi på å bli mer sikker sosialt, å uttrykke følelser og tørre å si imot andre og vi jobber med å bedre selvbildet. Gruppen går over syv tirsdager, kl 1415-1615.

Påmeldingsfrist: Gruppa høsten 2018 er nå full tegnet, meld gjerne din interesse for neste gruppe alt nå

Oppstart: 

Sorggruppe
Samtalegruppe for studenter som har mistet nærstående personer ved dødsfall. Gruppen bruker samtaler og kreative metoder for å jobbe med tema knyttet til sorg. Gruppen samles annenhver uke, det er fortløpende påmelding. Gruppa drives i samarbeid med studentpresten.

Meld deg på her