Velkommen til Studenthelsekonferansen 2019 - I takt med studenten?

Tromsø 18. - 20. september

 

Arrangeres i Tromsø 18. - 20. september 2019

Ansvarlig arrangør

Sjef Helse
Eline Stenseth
Mobil: 90190208

e-post: eline.stenseth@samskipnaden.no