STUDENTHELSEKONFERANSEN 2019 

I takt med studenten?

 

Temaet og fokus for konferansen er "I takt med studenten?".
Vi spør - Hvem er studenten? Og hvem er vi?

__________________________________________________________________

Onsdag 18.september

Driv - Studenthuset i Tromsø

19.30 Mat, myldring & musikk
Musikk ved Karoline Stensland med band

__________________________________________________________________

Torsdag 19. september

UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
MH-bygget vest, Universitetsvegen 61

Auditorium Cerebrum

08.30 Registrering

09.00 Åpning av Studenthelsekonferanen 2019 Velkommen ved Hans Petter Kvaal, administrerende direktør Samskipnaden, Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet,  og Petter Rønning, leder studentparlamentet ved UiT. 

09.30 Hvem er studenten? 

  • Hvordan hadde studenten det i 2018 - egentlig?
    Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
  • Studier (med støtte) som springbrett etter langvarig psykisk krøll
    Student snakker om studiet som en del av rehabiliteringen. 

10.30 Pause

10.45 Livs- og studiemestring! Foredrag av psykolog Peder Kjøs etterfulgt av samtale med førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Bård Borch Michalsen

12.00 Lunsj (vandrehallen, rett utenfor Aud. Cerebrum)

12.30 Guidet tur på Universitetscampus for de som har lyst

13.15 Erfarings- og inspirasjonsutveksling. Parallellsesjoner, se eget program for erfaringsutveksling

14.15 Pause

14.30 Hva med gutta? Live Mehlum, sosiolog og sexologisk rådgiver 

15.15 Prokrastinering Frode Svartdal, professor i psykologi ved UiT

16.00 Avslutning

 

18.30 Festmiddag på Storgata camping
Storgata 5

Musikk ved Habaneroz

__________________________________________________________________

Fredag 20. september

UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
MH-bygget vest, Universitetsvegen 61

Auditorium Cerebrum

09.00 Velkommen til dag to

09.15 Studenter i den digitale tidsalder: 

  • Digitalisering og studenters psykiske helse: Jorg Hauan, prosjektleder digitalisering, Samskipnaden
  • Er nettbehandling et godt tiltak for bedre utnyttelse av ressurser? Øystein Sandven, prosjektleder Studentenes psykiske helsetjeneste, Sammen Bergen. 
  • Digital behandling: Trond Morten Trondsen , direktør for SiO Helse. 

10.30 Pause

10.45 Skaff deg din egen heiagjeng. En gruppe scenekunstnere med felles bakgrunn fra Teaterhøyskolen KHIO

12.30 Lunsj

13.30 Skam! Hva gjør det med unge mennesker? Marie Farstad, diakon, forfatter og psykoterapeut. 

14.15 I takt med studenten? Magnus B. Andersson, historiker ved UiT og tidligere president ved Studentsamfunnet DRIV.

14.45 Avslutning

__________________________________________________________________

Programmet oppdateres fortløpende

 

Kontaktinfo

Ansvarlig arrangør

Sjef Helse
Eline Stenseth
Mobil: 90190208

e-post: eline.stenseth@samskipnaden.no