STUDENTHELSEKONFERANSEN 2019 

I takt med studenten?

 

Temaet og fokus for konferansen er "I takt med studenten?".
Vi spør "Hvem er studenten? Og hvem er vi?"

__________________________________________________________________

Onsdag 18.september

Driv - Studenthuset i Tromsø

19.30 Mat, myldring & musikk
Musikk ved Karoline Stensland

__________________________________________________________________

Torsdag 19. september

UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
MH-bygget vest, Universitetsvegen 61

Auditorium Cerebrum

 

08.30 Registrering

09.00 Åpning av Studenthelsekonferanen 2019

09.30 Hvem er studenten? 

 • Hvordan hadde studenten det i 2018 - egentlig?
  Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
 • Studier (med støtte) som springbrett etter langvarig psykisk krøll
  Student snakker om studiet som en del av rehabiliteringen. 

10.30 Pause

10.45 Livs- og studiemestring! Foredrag av psykolog Peder Kjøs etterfulgt av samtale med førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Bård Borch Michalsen

12.00 Lunsj (vandrehallen, rett utenfor Aud. Cerebrum)

12.30 Guidet tur på Universitetscampus for de som har lyst

13.15 Erfarings- og inspirasjonsutveksling. Parallellsesjoner. 

14.15 Pause

14.30 Hva med gutta? Live Mehlum, seniorrådgiver sosiolog og sexolog ved Reform

15.15 Prokrastinering Frode Svartdal, professor i psykologi ved UiT

 

18.30 Festmiddag på Storgata camping
Musikk ved Habaneroz

__________________________________________________________________

Fredag 20. september

UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
MH-bygget vest, Universitetsvegen 61

Auditorium Cerebrum

 

09.00 Velkommen til dag to

09.15 Studenter i den digitale tidsalder:

 • Digitalisering og studenters psykiske helse
  Jorg Hauan, prosjektleder digitalisering, Samskipnaden
 • E-meistring
 • Assistert selvhjelp
  Anne Karin Mullally, leder for psykisk helse, SIO

10.30 Pause

10.45 Skaff deg din egen heiagjeng. En gruppe scenekunstnere med felles bakgrunn fra Teaterhøyskolen KHIO

12.30 Lunsj

13.30 Skam! Hva gjør det med unge mennesker? Marie Farstad, diakon, forfatter og psykoterapeut. 

14.15 I takt med studenten? Magnus B. Andersson, historiker ved UiT og tidligere president ved Studentsamfunnet DRIV.

14.45 Avslutning

__________________________________________________________________

Programmet oppdateres fortløpende

 

Kontaktinfo

 

Påmelding

Gå direkte til påmeldingsskjema