Våre tilbud

Studentrådgivinga er et lavterskeltilbud. Det å komme til samtale skal være enkelt.

For å benytte deg av våre tilbud må du være student ved UiT - Norges arktiske universitet.

Ring oss på 77 64 90 50 hvis du har spørsmål.

Individuelle samtaler

Studentrådgivinga er et lavterskeltilbud, og det å komme til samtale skal være enkelt.

Du kan bestille samtaler ved å ringe oss eller komme innom vårt kontor.   Det er kort ventetid, og vi har som mål å tilby deg time i løpet av 14 dager. 

Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege. Alle som jobber ved Studentrådgivinga har taushetsplikt.  Vi som jobber her er psykologer og studentrådgivere med bred og variert faglig bakgrunn. Du vil få tilbud hos den studentrådgiveren som har først ledig kapasitet uavhengig av hvilken profesjon rådgiveren har.

Kurs og grupper

Studentrådgivinga tilbyr kurs og grupper, hvor vi tar tak i noen av de utfordringer studenter møter. Å møte andre som har samme problemer, gir ofte god effekt og kan oppleves som givende.

Kurs og grupper som tilbys er:

  • Tankevirus
  • Selvtillitsgruppe
  • Ta ordet gruppe
  • Yoga- og meditasjon

Møt likesinnede studenter

Gruppene er sammensatt av 6-10 studenter og ledes av studentrådgivere og psykologer med særskilt kunnskap og erfaring på området. Både personale og gruppemedlemmer har taushetsplikt.

Målgruppe

Studentrådgivinga gir tilbud til alle semesterregistrerte studenter ved UiT - Norges arktiske universitet. Ettersom vi er lokalisert på flere campuser, kan studenter benytte den rådgivinginga som er tilknyttet det campus man befinner seg på. Vi har imidlertid felles ekspedisjon, og det er derfor viktig at du oppgir hvilket campus du tilhører ved timebestilling.

Studentrådgivinga har desverre ikke kapasitet til å gi tilbud til Ph.D.-studenter, eller andre som ikke er studenter ved UiT - Norges arktiske universitet.

Ring oss på 77 64 90 50, hvis du har spørsmål.

Annen hjelp
På denne siden finner du en rekke lenker til andre steder som kan være aktuelle i forhold til å hjelpe deg med en problemstilling du har.

Akan kompetansesenter "Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet"

Amathea Veiledningstjeneste for gravide Troms og Finnmark

Angstringen Norge

Barn av rusmisbrukere - BAR-Tromsø

Home-Start Familiekontakten Tromsø

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK - juridisk rådgiving for kvinner

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens SOS

Konfliktrådet Tromsø

Krisesenter for kvinner i Tromsø

Logopedtjeneste for voksne Tromsø

Lykkepromille

Mental helse Tromsø

Overgrepsmottak for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner - Legevakta i Tromsø

Psykologisk klinikk ved institutt for psykologi UiT

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning for spiseforstyrrelser

Rustelefonen

Samtalegruppe for personer med Asperger syndrom eller høyt fungerende autisme

Skeive studenter UiT

Student med lesevansker? NLB

Studentombudet ved UiT

Studentorganisasjonene UiT Tromsø

Studentprestene

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - SMISO