Studier med støtte er en del av Norges Arktiske studentsamskipnad sitt velferdstilbud ved Studentrådgivinga campus Tromsø. Tilbud er for studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, som har godkjent utdanningstiltak gjennom NAV. Og som har behov for en tettere oppfølging enn det Studentrådgivinga gir.

Målet med tiltaket er at du som student gjennomfører dine studier og etter endt studie skal få ordinært inntektsgivende arbeid. Studier med støtte kan ved behov gi oppfølging i overgangen fra studier til arbeid inntil 6 måneder.

Studier med støtte kan:

• Hjelpe deg i samarbeidet ditt med Universitetet og hjelpeapparatet

• Tilby samtaler

• Tilby grupper for deg som har ønske om å møte studenter i lignende situasjoner

• Legge til rette for oppstart av trening eller fysisk aktivitet

• Hjelpe deg til å utvikle og styrke ferdigheter som er nødvendige for at du kan nå utdanningsmålene dine

I samarbeid med Studier med støtte, UiT Norges Arktiske universitet og NAV, utarbeider du en handlingsplan som skal hjelpe deg med å nå målene du setter deg.

Kort sagt: Studier med støtte gir tett oppfølging og støtte ut ifra akkurat deg og dine behov. Hvis det er noe du lurer på, eller du ønsker mer informasjon, kan du kontakte NAV enten via nettsiden eller du kan ringe dem på telefon: 55 55 33 33

 

Studier med støtte på campus: sms@samskipnaden.no 
Telefon: 776 49050

Eller du kan du komme innom Studentrådgivinga i Breivika.

Kontakt

Mer info på NAVs hjemmeside
Telefon NAV: 55 55 33 33

 

Studier med støtte på campus: sms@samskipnaden.no Telefon: 776 49050