Besøksadresse:

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifag hus 2, 3. etasje

Postadresse:

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifag hus 2 / Universitetsvegen 29
9037 Tromsø

Bolighenvendelser

For henvendelser angående din bolig - kontakt boligavdelingen

Barnehagene

Hovedkontor
Teorifagbygget hus 2
9037 Tromsø

Åpningstider: 09.00 - 15.00

 

Avdelingsleder Studentbarnehagene

Styrere

Gimle studentbarnehage
Gimleveien 37
9019 Tromsø

Breivika studentbarnehage
Minnelundvegen 11
9019 Tromsø

Prestvannet studentbarnehage
Olastien 11
9012 Tromsø 

Storskogåsen studentbarnehage
Luleåvegen 11
9011 Tromsø

Universet studentbarnehage
Framstredet 26
9019 Tromsø

Bolig
Servicesenteret 
Teorifagbygget hus 2, 3. etasje

Åpningstider:

Mandag - fredag 08.00-15.00
 
Tlf: 77 64 90 30
 
For henvendelser angående ditt boligforhold, kontakt boligkontoret
 
Krisesituasjoner og innlåsningstjeneste utenom arbeidstid
Kontakt NOKAS security på mobil 975 30 006
 
Drift og renhold
Driftsentralen
Olastien 9
9012 Tromsø
 
Trond
Bakken
Leder drift / vaktmester

Mat & drikke
Helse & rådgiving

Vi ber om at alle førstehenvendelser til Studentrådgivinga gjøres til vår ekspedisjon og ikke direkte til rådgiver/psykolog.

 

Bestill time på tlf: 77 64 90 50

Besøksadresse:
Studentrådgivinga
Breiviklia, UiT Norges arktiske universitet
(Den blå siloen)

Kraft sportssenter

Kraft sportssenter
Framstredet 79, 9037 Tromsø

Elverhøy studenttreningssenter
Gitta Jønssonsvei 4, 9012 Tromsø

E-post: kraft@kraftsportssenter.no Telefon: 77 64 90 60

Catering
For å bestille catering, gå til våre catering sider.