Hva går pengene til?

Hvert semester betaler studenter semesteravgift til Studentsamskipnaden, men hva går egentlig pengene til?

Fakta først

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som alle studenter må betale for å ta eksamen. Den som ikke betaler avgiften til samskipnaden får ikke adgang til eksamen ved utdanningsinstitusjonen. Dette er fastslått i Lov om studentsamskipnader § 10. Samme lov sier også at studentsamskipnadens oppgave er å ta seg av studentenes velferdsbehov på det enkelte lærestedet. Altså har samskipnaden ansvaret for velferdstilbudet til alle studenter som er knyttet til UiT Norges arktiske universitet på det campuset de studerer. I tillegg til semesteravgiften er det også mulig å legge til 40 kroner som er en frivillig støtte til Studentenes- og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).

Selv om du må ha betalt semesteravgift for å få lov å gå opp til eksamen, så er semesteravgiften altså ikke en studieavgift til utdanningsinstitusjonen, men en avgift som betales til studentsamskipnaden, og som vi fordeler på alle de velferdstilbud vi tilbyr til studenter i Longyearbyen, Hammerfest, Alta, Narvik, Tromsø og Harstad.

 

Fra studenter til studenter

I 2017 betalte studentene ved UiT inn totalt 16,7 millioner i semesteravgift. Dette er et stort beløp som skal fordeles på mange. En liten andel går til å dekke medlemsavgiften til Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Resten fordeles over samskipnadens tjenester som studentbolig, studentbarnehage, helse, idrett, mat & drikke og studentliv.

 

Ingen DebutUKA uten semesteravgiftsmidler

Den største enkeltposten fra semesteravgiften settes av til studentdreven studentvelferd. Dette betyr i praksis at en andel av semesteravgiftsmidlene går til Studentparlamentet ved UiT, som igjen fordeler midlene etter søknad fra de ulike studentorganisasjonene ved UiT. I løpet av et vanlig år er det omtrent 40 studentorganisasjoner som mottar semesteravgiftsmidler gjennom direkte tildeling fra studentparlamentet. Blant de største mottakerne finner vi DebutUka i Tromsø, Fadderuka i Finnmark, Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI), Studenthuset City, Studentsamfunnet Driv og Studentavisa Midnattsolposten. Også et bredt spekter av mindre foreninger mottar støtte.

I tillegg gir studentparlamentet årlige tildelinger av semesteravgiftsmidler til studentdemokratiene ved de enkelte fakultet på UiT.

 

Studentvelferd

Samskipnadens oppgave er å sørge for gode rammer i studietiden slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Semesteravgiften gir blant annet samskipnaden mulighet til å gi studenter et godt studenthelsetilbud gjennom Studentrådgivinga – et gratistilbud innen psykisk helse, subsidiere deler av barnehageprisene, drifte studentpuber, ansette velferdskoordinatorer, gjøre investeringer i idrettsanlegg og studenthus samt gi midler til å gjennomføre andre sosiale og kulturelle arrangementer for studentene.

Siste nytt

TIFF 2018

Gratis filmvisning for studenter

Tirsdag 16. januar inviterer UiT, TIFF og samskipnaden til gratis filmvisning på Driv. Kveldens program har "Night of the living dead" som tema, og filmen du får se heter Zombillenium.

Inkluderende alkoholkultur

Er du ansvarsfull?

Er du ansvarsfull på fest? Føler du på drikkepresset eller presser du andre til å drikke? 

JULEGJEST

Julefamilier søkes

Har du plass til en ekstra person ved middagsbordet en dag i jula?