Hva går pengene til?

Hvert semester betaler studenter semesteravgift til Studentsamskipnaden, og mange lurer sikkert på hva disse pengene går til. Her får du svaret!

Fakta først

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift alle studenter må betale for å ta eksamen. Den som ikke betaler avgiften til samskipnaden får ikke adgang til eksamen. Allikevel, så går ikke semesteravgiften til utdanningsinstitusjonen, men til Samskipnaden. For samme lov sier også at studentsamskipnadens oppgave er å ta seg av studentenes velferdsbehov på det enkelte lærestedet.

Altså har samskipnaden ansvaret for velferdstilbudet til alle studenter som er knyttet til UiT Norges arktiske universitet. I tillegg til semesteravgiften, er det også mulig å legge til 40 kroner som er en frivillig støtte til Studentenes- og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).

 

Fra studenter til studenter

I 2018 betalte studentene ved UiT inn totalt 17,2 millioner i semesteravgift. Dette er et stort beløp som skal fordeles på mange. En liten andel går til å dekke medlemsavgiften til Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Resten fordeles over samskipnadens tjenester som studentbolig, studentbarnehage, helse, idrett, mat & drikke og studentliv, og i alle de forskjellige byene hvor vi har campus. Longyearbyen, Hammerfest, Alta, Narvik, Tromsø og Harstad.

 

Ingen DebutUKA uten semesteravgiftsmidler

Den største enkeltposten fra semesteravgiften settes av til studentdreven studentvelferd. Dette betyr at en andel av semesteravgiftsmidlene går til Studentparlamentet ved UiT, som igjen fordeler midlene etter søknad fra de ulike studentorganisasjonene ved UiT.

I løpet av et vanlig år er det omtrent 40 studentorganisasjoner som mottar semesteravgiftsmidler gjennom direkte tildeling fra studentparlamentet. Blant de største mottakerne finner vi DebutUka i Tromsø, Fadderuka i Finnmark, Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI), Studenthuset City, Studentsamfunnet Driv og Studentavisa Midnattsolposten. Også et bredt spekter av mindre foreninger mottar støtte.

I tillegg gir studentparlamentet årlige tildelinger av semesteravgiftsmidler til studentdemokratiene ved de enkelte fakultet på UiT.

 

Studentvelferd

Samskipnadens oppgave er å sørge for at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet i studietiden. Semesteravgiften gir blant annet samskipnaden mulighet til å gi studenter et godt studenthelsetilbud gjennom Studentrådgivinga – et gratistilbud innen psykisk helse, dekke deler av barnehageprisene, drifte studentpuber, ansette velferdskoordinatorer, gjøre investeringer i idrettsanlegg og studenthus, samt gi midler til å gjennomføre andre sosiale og kulturelle arrangementer for studentene.

Siste nytt

Teorifagskantina og Grut

Gradvis gjenåpning av våre kantiner

Er du sulten eller kaffetørst? Fra mandag 18.mai gjenåpner vi Grut og Teorifagskantina med et redusert tilbud til studenter på campus

Easter

Easter in Norway – general information and celebrating while distancing

Easter is serious business for Norwegians. Most shops are closed, and under normal circumstances, everyone would go away for the Easter holiday, preferably to a cabin in the mountains to ski, eat kvikklunsj and drink Solo. This year will be a bit different, but you can still try some Norwegian Easter traditions.

Arktisk snøhybel

Grønnere og billigere studentboliger

Samskipnaden tar det arktiske studentlivet lenger og tilbyr nå eksklusive snøhybler til studenter som ønsker å bo billigere og nærmere naturen. Vi garanterer en annerledes boligopplevelse for de aller cooleste studenter.