Hva er en ruspolicy?

Det er ikke alltid lett å vite hvor grensene går: Hva er normal rusbruk, og når vet man at et medlem drikker for mye? Når medlemmene og styret sammen diskuterer seg frem til hvilke holdninger man skal ha til rusbruk, kaller vi det for kjøreregler eller ruspolicy. Noen kjøreregler for håndtering av problematisk rusbruk kan skape trygghet og forutsigbarhet for medlemmene.

AnsvarsFull tilbyr workshop for din studentforening. 

Det er dere som skal bestemme hva som skal stå i policyen. Workshoppen tilrettelegger bare for en samtale og diskusjon om hvordan dere ønsker å ha det hos dere. Workshoppen består av mye aktiviteter og arbeid utført av dere og lite forelesning der dere sitter stille og hører på. 

En ruspolicy kan ta opp temaer som:

  • Hva er akseptabel bruk, og når er bruken uakseptabel?
  • Hvilke holdninger har vi til illegale rusmidler?
  • Hva kan vi gjøre for å motvirke drikkepress?
  • Aksepterer vi at medlemmene er ruset når de arbeider?
  • Hvordan skal vi legge til rette for et godt sosialt miljø?
  • Hva har en leder ansvar for, og hva har man ikke ansvar for?
  • Hva skjer hvis noen er bekymret for et annet medlems rusbruk?
  • Hvilke arenaer har vi for å snakke om rus i organisasjonen?
  • Hva skjer hvis noen bryter kjørereglene vi har blitt enig om?
ØNSKER DIN FORENING Å LAGE EN RUSPOLITIKK?

Workshoppen gjør prosessen med å lage en ruspolitikk betraktelig enklere. I tillegg til at en ruspolitikk skaper en forutsigbarhet om hva en kan forvente av hverandre knyttet til rus. 

For å bestille kurset til din forening ta kontakt med: