På økonomikurset får du en forståelse for ansvaret du har som økonomiansvarlig, og for hvorfor det er viktig å holde løpende kontroll på pengene foreningen har. Du lærer å sette opp et enkelt budsjett og å føre regnskap. Vi gir også en innføring i aktuelle støtteordninger, som studentparlamentets semesteravgiftsfordeling.

 

Kurset egner seg for alle styremedlemmer i små studentforeninger, og spesielt deg som har ansvaret for økonomien, enten du er leder, kasserer, økonomiansvarlig eller noe helt annet.

 

Ta kontakt med Samskipnaden studentliv dersom din studentforening ønsker hjelp knyttet til økonomi.

Dato: 11.03.2020

Tid: 17:30 - 19:30

Sted: Cafe Bodega, møterom 2.128

Kursholdere

Dette er Samskipnaden studentliv

Gjennom Samskipnaden studentlivskal vi bidra til å styrke studentforeningene ved UiT. 

Vårt mål er å gjøre det enklere å drive en forening, å bidra til et fellesskap blant studentforeningene, og ikke minst å gjøre det enklere for nye studenter å finne den foreninga som passer for dem.