Interesseforeninger tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet

Børsklubben UiT
Studentorganisasjon for børs- og finansinteresserte

Børsklubben UiT er en studentorganisasjon for børs- og finansinteresserte ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er:
1. å fremme kunnskap om og interesse for børs og finans, til studenter ved Universitetet i Tromsø.
2. å drive en konkurransedyktig portefølje.

Børsklubben UiT skal holde stands, events, seminarer og forelesninger for å bygge opp under finansinteressen ved Universitetet i Tromsø. Samt gjennom å drive en konkurransedyktig portefølje skal alle medlemmer inkluderes, og dermed skape oppslutning rundt emnet.

Kontaktinfo:
E-post: borsklubbenuit@gmail.com
Facebook

Japaninteresseforeningen Nakama
Japansk mat, spill, språk, kultur, manga, anime
Japaninteresseforeningen Nakama på UiT er en interesseforening som har som mål å øke samhold mellom mennesker som er interessert i Japan på en eller annen form. Dette kan for eksempel være mennesker som er interessert i anime, manga, japansk kultur, japansk språk, japansk mat og japanske spill. 

Kontingent for medlemskap i Nakama er 20kr per semester.

Kontaktinfo:
Nettside
E-post: nakamauit@outlook.com
Facebook

Skeive studenter UiT
Knutepunkt for skeive studenter
Skeiv studentorganisasjon, som vil skape et sosialt og politisk rom for LHBT-studenter på kryss av fakultetene ved Universitetet i Tromsø; Norges Arktiske Universitet. Dette er en til dels politisk gruppe hvor teamer som åpenhet og diskriminering skal bli tatt opp. I tillegg vil de hjelpe de som har behov støtte i vanskelige situasjoner.

Målet med organisasjonen er å være et knutepunkt for hovedsakelig skeive studenter/unge i Tromsø, samt spre kunnskap og åpenhet om LHBT-temaer. 

Kontaktinfo:
E-post: skeivestudenteruit@gmail.com
Facebook

Start UiT
Fremmer innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Tromsø
Start UiT er en studentorganisasjon som jobber aktivt for å fremme innovasjon, nyskapning og entreprenørskap i det akademiske miljøet ved Universitetet i Tromsø. Dette foregår blant annet gjennom å holde arrangementer i tett samarbeid med næringslivet i Tromsø. 

Årlig arrangerer Start UiT Nordens største forretningsplankonkurranse, Venture Cup, og har i tillegg hatt stor suksess med arrangementer som Lederjakten, Fuckup Nights og StartTalk. Dette arbeidet har gitt Start UiT Studentprisen på BFE, samt nominasjon til Likestillingsprisen ved UiT.

I tillegg til arrangementene, har de et tilbud til kommende studententreprenører. Gjennom Innovasjonskroken kan du komme med en idé og få veiledning og råd for å komme i gang. 

Kontaktinfo:
E-post: kontakt@startuit.no
Nettside
Facebook

Studentmållaget i Tromsø
Jobber for det språklige mangfoldet i nord
Studentmållaget i Tromsø er eit lokallag i Norsk Målungdom som jobbar for det språklege mangfaldet i nord.

Noregs Mållag arbeider for at alle fritt skal kunne nytte dialekten sin, og for at folk i bygd og by skal velje og ta i bruk det nynorske skriftmålet. Noregs Mållag arbeider for å fremje nynorsk på alle område i det norske samfunnet.

Kontaktinfo:
E-post: smit@nynorsk.no
Facebook
Nettside

YATA Tromsø
Nettverk for unge voksne med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forvaltningspolitikk
YATA er et nettverk for unge voksne med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og ligger organisert under Den norske atlanterhavskomité.

De jobber for å gi Norges unge og fremtidige ledere innen utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger. Kunnskap og diskusjon er målet i alt vi gjør. YATA er et nettverk som er opptatt av å skape muligheter for sine medlemmer. 

Kontaktinfo:
E-post: tromsoyata@gmail.com
Facebook
Nettside

African Students Association
Studentorganisasjon for de med interesse for det afrikanske kontinentet
Hovedmålet med African Students Association er å samle studenter ved UiT - Norges arktiske universitet med felles interesse for det afrikanske kontinentet, og å skape en arena der utfordringer og muligheter knyttet til det afrikanse kontinentet kan diskuteres.

Kontaktinfo:
E-post: africanstudentsassociationt@gmail.com
Facebook

International Students Union Tromsø (ISU)
Velferdsorganisasjon for internasjonale studenter
ISU skal ivareta de sosiale, akademiske og politiske interessene til internasjonale studenter ved UiT.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@isu-norway.no
Facebook

Tromsø kristelige studentforbund
Lokallag av Norges Kristelige Studentforbund (NKS)

Tromsø kristelige studentforbund ønsker å være et fristed for ulike meninger og livssyn. Et sosialt fellesskap der de prøver å vise medansvar og solidaritet, og lar seg utfordre av aktuelle samfunnsspørsmål. Et sted med åpenhet overfor strømninger innen kirke, kultur og samfunn. Et kristent fellesskap der troen kan få vekstvilkår.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@forbundet.no
Nettside
Facebook

Ung botaniker Tromsø
Tilbyr botaniske kurs, foredrag og ekskursjoner for unge voksne
Ung Botaniker Tromsø er en UiT-tilknyttet forening under Nordnorsk Botanisk Forening, og en del av et prosjekt om å åpne plantenes ville verden for særlig de yngre generasjoner. De har som mål å styrke artskunnskapen og naturgleden gjennom botaniske turer, foredrag, kurs i artsregistrering, sosiale nøklekvelder og større ekskursjoner. 

Kontaktinfo:
Facebook
Facebookgruppe

Tromsøstudentenes ølbryggarlaug
For alle ølinteresserte studenter ved UiT
Gruppe for alle ølinteresserte studenter ved UiT - Norges Arktiske Universitet campus Tromsø. Deler bryggetips, har interne bryggekurs og sosiale arrangementer.

Kontaktinfo:
E-post: tromsolauget@gmail.com
Facebook

Troms studentspeiderlag

Studerer eller jobber du i Tromsø og er eller har vært speider tidligere? Kanskje du bare vil prøve deg som speider fordi det høres kult ut? Har du studert i Tromsø i mange år eller har du nettopp flyttet hit? Nysgjerrig på speiding for folk i din egen aldersgruppe? 

Troms studentspeiderlag er et roverlag av hovedsaklig studenter. I løpet av året arrangerer speiderlaget sosiale sammenkomster, hytteturer og man kan ta merker. Dette inkluderer da kurs i f.eks førstehjelp, brattkort og lignende. 

Kontaktinfo: 

simmenkaro@gmail.com

Facebook

Tromsø Drone Racing
For studenter som vil fly drone
Studentforening for både de som har flydd mye drone før, og for de som ikke har fløyet i det hele tatt. Foreningen kommer til å ha utstyr til utlån for folk som ikke har eget, og hall som vi kan fly i. Medlemsavgiften er i første omgang på 0kr, så om du har lyst til å prøve deg på droneracing, eller bare trenger folk å fly med og et sted å være, så er dette foreningen for deg.
For å melde deg inn i klubben sender du oss bare en melding på Facebook med navn, nummer og hva du evt. har av utstyr. 

Kontaktinfo: 
stdroneracing@gmail.com