Studenthus, arrangementer og festivaler tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet

Håp i Havet
Årlig konferanse hvor fiskeri- og havbruksnæringen er i fokus

Håp i Havet er en fagkonferanse som arrangeres årlig ved UiT Norges arktiske universitet. Formålet med konferansen er å inspirere deltagerne til å engasjere seg i kysten, havet og nordområdene. Gjennom å skape en arena for utveksling av erfaring, kunnskap og idéer har konferansen bidratt til dette. Da spesielt på områder knyttet til bærekraft, miljø og utfordringer knyttet til menneskers bruk av kystens ressurser. 

Konferansen arrangeres av studenter ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, men er for alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er næringslivet, forskningsmiljøet og politiske aktører sterkt representert. Dette gir konferansen en sjelden mulighet til å aktualisere temaet som løftes frem, ovenfor et bredt spekter av fagområder.

Kontaktinfo:
E-post: kontakt@haapihavet.com
Nettside
Facebook

StudentUKA
Kulturfestival arrangert av studenter på frivillig basis
StudentUKA er en kulturfestival i Tromsø arrangert av studenter på frivillig basis. Studentuka har eksistert siden 1985 og har har som formål å lage Norges beste Studentuke. StudentUKA er en uke proppet full av aktiviteter som konserter med studentband, men også mer kjente artister, foredrag, revy, idrettsturneringer, quiz og mye annet gøy!

Kontaktinfo:
E-post: styret@studentuka.no
Nettside
Facebook

DebutUKA
Semesterstartsukene og fadderordninga for studenter ved UiT
DebutUKA er et nordnorsk eventyr som gjennom en inkluderende fadderordning og et spennende program skaper tilhørighet, engasjement og magiske minner for både nye og gamle studenter i Tromsø.

DebutUKA er semesterstartsukene og fadderordninga for studentene ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. DebutUKA har som formål å ta imot alle nye og gamle studenter til Tromsø og skape en heftig semesterstart gjennom en inkluderende fadderordning og et bredt og spennende program.

Kontaktinfo:
E-post: kaland@debutuka.net
Nettside
Facebook

HHT-dagen
HHT-dagen er en konferanse ved Handelshøgskolen i Tromsø
HHT-dagen er en unik og annerledes konferanse ved Handelshøgskolen i Tromsø (HHT).

Kontaktinfo:
E-post: hhtdagen@uit.no
Nettside
Facebook

Studentsamfunnet Driv
Studenthuset i Tromsø, drevet på frivillig basis av studenter

Studenthuset Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Driv åpnet 1.april 2000 og er åpen sju dager i uka. Husets gulvflate er på hele 2000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer.

Konsertfrekvensen på Driv er i norgestoppen. De har totalt tre scener; SNN-scene, Isbjørn Scene og cafèen.

Et hundretalls frivillige jobber hvert semester på huset, der de frivillige er organisert i flere undergrupper med hver sine ansvarsområder.

Flere tusen studenter har engasjert seg som frivillig på huset siden 2000. Der er matservering alle ukedager og lørdager. Det serveres enkle retter som hamburgere, sandwicher og salater. Kjøkkenet drives av profesjonelle kokker og er et av få lønnede enheter på Driv.

Kontaktinfo:
Adresse: Studentsamfunnet Driv, Storgata 6, Tromsø
E-post: driv@driv.no
Nettside
Facebook