Studenthuset Driv eies av Norges arktiske studentsamskipnad og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Landets råeste studenthus er åpen seks dager i uka. Husets gulvflate er på hele 2000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer, og det er hyppige konserter på de tre scenene.