Samskipnaden studentliv - for studentforeninger

Gjennom Samskipnaden studentliv skal vi bidra til å styrke studentforeningene ved UiT. 

I løpet av høsten 2017 bygger vi opp tjenesten, og vil blant annet tilby foreningskurs, arrangere samarbeidskveld og arbeide for en bedre profilering av studentforeningene. 

Høstens pilotprosjekt i Tromsø gjennomføres i samarbeid med studentparlamentets arbeidsutvalg og i referansegruppa har vi også med deltakere fra TSI og Driv.

Dersom du har innspill til hvilke behov du eller dere i din studenforening har, er vi glade for å høre fra deg!

Kontakt oss