Arbeidslivsforeninger tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet

Econa HHT
Skal skape medlemsnytte for alle som studerer økonomi og administrative fag ved UiT
Som student betaler du kun kr 300,- pr. år for å være medlem i Econa. I tillegg til sosiale og faglige arrangementer får du som medlem i Econa en rekke andre fordeler som gode forsikrings og rabattavtaler, lønnstatisitkk og medlemsbladet MAGMA. 

Kontaktinfo:
E-post: lizz_dahle@hotmail.com
Facebook
Nettside

Forskerforbundet
Fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling

Forskerforbundet er en fagforening som arbeider for bedre undervisning, lønn og arbeidsvilkår. De ivaretar både ansatte og studenters interesser i forsknings -og utdanningspolitiske spørsmål og jobber for dine fremtidige lønns -og arbeidsvilkår.

1500 studenter er medlemmer i Forskerforbundet, og ca.500 studentmedlemmer i lokallag ved UiT. Medlemskapet gir deg mange medlemsfordeler: De arrangerer en rekke gratis kurs (memo kurs; eksamensforbedring; stressmestring) og populærvitenskapelige foredrag for medlemmer; de har en egen forsikringspakke for studenter; Forskerforbundet arrangerer studentkonferanse i Oslo 23.-24.mars 2019, konferansen er gratis og forbundet dekker reise og opphold.

Ikke bare forskere er medlemmer hos dem. Mange jobber og studerer ved universiteter og høyskoler, men de har også medlemmer ved sykehus, forskningsinstitutter, museer, offentlige etater og i private bedrifter. De har også mange medlemmer som er stipendiater eller doktorgradskandidater.
 

Kontaktinfo:
E-post: forskerforbundet@uit.no
Facebook
Nettside

IAESTE Tromsø
Internasjonal organisasjon for utveksling av praktikantplasser
“The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience” , IAESTE, er en uavhengig, non-profit og ikke-politisk studentutvekslings organisasjon. Studenter innen teknologi og realfag får betalt, studierelevant jobberfaring og kulturell erfaring i utlandet.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@iaeste.no
Facebook
Nettside

Naturviterstudentene UiT
Fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse
Naturviterne er fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse. Medlemmene jobber for en bærekraftig fremtid og har arbeid innen miljø, mat, areal, landbruk, havbruk, energi, folkehelse, naturmangfold m.m.

Lokallaget ved UiT Norges arktiske universitet er å finne hovedsakelig på NFH-bygget eller Naturfagsbygget på Campus Breivika. Som lokallag i nord de vi opptatt av å holde fokus på den unike naturen og miljøet rund oss, og dette vil komme frem ved valg av foredragsholdere og arrangementer.

Kontaktinfo:
E-post: naturviterne.uit@gmail.com
Facebook
Nettside

NITO-studentene
Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer
NITO Studentene jobber for interessene til teknologi- og ingeniørstudenter. NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, legges det stor vekt på at medlemmer skal ha gode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon, egne arbeidsvilkår og arbeidsplassens utvikling.

Kontaktinfo:
E-post: epost@nito.no
Facebook
Nettside

Pedagogstudentene
Jobber for å styrke lærer- og pedagogikkutdanningene
Pedagogstudentene er for deg som vil bli pedagog/lærer. De setter studenten i fokus og jobber for å styrke deres ulike utdanninger.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet. Pedagogstudentene er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og ble opprettet 1. januar 2002.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@pedagogstudentene.no
Nettside
Facebook

Samfunnsviterne
Fagforening for samfunnsvitere og humanister
Samfunnsviternes studentlag ved Universitetet i Tromsø. De arrangerer konkurranser, sosiale tilstelninger og kurs for sine medlemmer.

Samfunnsviterne gir deg trygghet og kunnskap om hva en samfunnsviter og humanist kan. De gir deg tilgang til et faglig nettverk, kunnskap om arbeidsmarkedet og veiledning i overgangen til arbeidslivet.

Kontaktinfo:
E-post: samfunnsviterne.uit@gmail.com
Facebook
Nettside

Samfunnsøkonomene
Interesseorganisasjon for deg som studerer samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomene er en landsomfattende interesseorganisasjon. Samfunnsøkonomenes Studentgruppe Tromsø er en undergruppe, til studentene ved UiT. De kan bistå deg som studerer samfunnsøkonomi gjennom studietiden og hele din karriere.

Kontaktinfo:
E-post: uit@samfunnsokonomene.no
Facebook
Nettside

Tekna student
Teknisk-naturvitenskapelig forening
UiT Tromsø er Tekna students nordligste studiested. Her har de mer enn 500 studentmedlemmer som i tillegg til å nyte det arktiske livet også kan delta på de ca 20 kurs og arrangementene de arrangerer for dem. Du finner dem ofte på stand, kom gjerne innom for en kopp kaffe og en prat.

Kontaktinfo:
E-post: teknastudenttromso@gmail.com
Nettside
Facebook

Doctoral Students at UiT (TODOS)
Velferdsorganisasjon for PhD kandidater på UiT
TODOS er en interesseorganisasjon som jobber for å forbedre den generelle velferden til doktorgradskandidater registrert ved UiT - Norges arktiske universitet.

Dette gjør de ved å ha fokus på både PhD-kandidatenes faglige arbeidsmiljø og deres sosiale liv. Organisasjonen bør kontaktes om problemstillinger knyttet til studieforhold og faglig utvikling, økonomiske interesser knyttet til doktorgradsstudier, rettigheter og oppgaver ved universitetet, forskningsetikk og ideer for å forbedre doktorgradskandidatens sosiale liv på UiT.

Kontaktinfo:
E-post: todos@uit.no
Youtube
Nettside
Facebook