Humanitære/ideelle foreninger tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet

FN-studentene Tromsø
Nasjonale og internasjonale problemstillinger
FN-studentene i Tromsø er en non-profit og selvstendig student organisasjon lokalisert på UiT. De har som mål å skape engasjement blandt studentene og skape aktivitet på campus. De ønsker i hovedsak å informere og selv lære om nasjonale og internasjonale problemstillinger, med et særlig fokus på brudd på menneskerettigheter.

For å nå disse målene arrangerer de foredrag, debatter, stands, festivaler, innsamlingsaksjoner, filmkvelder etc. i liten og stor skala. I tillegg har de medlemsmøter og medlemslunsjer med både et faglig og sosialt innhold. De samarbeider også med andre organisasjoner i Norge. Videre arrangerer de morsomme aktiviteter kun for medlemmene sine som fester, turer, quiz-kvelder etc., så det å bli medlem er både lærerikt og gøy!

Kontaktinfo:
E-post: tromso@fn-studentene.no
Facebook
Nettside

PS: Kontakt dem på engelsk - mange av medlemmene snakker ikke norsk

Studenter Uten Grenser
Involverer studenter i arbeidet til Leger Uten Grenser

Studenter Uten Grenser er en studentdrevet organisasjon som tar sikte på å involvere studenter tidlig i arbeidet til Leger Uten Grenser. Vårt arbeid består av å informere, arrangere ulike arrangementer som debatter og seminarer, samt å være en plattform for å samle studenter som ønsker å bidra til vårt arbeid. 

Kontaktinfo:
E-post: studenterutengrenser.tromso@gmail.com
Nettside
Facebook

Farmasøyter uten grenser
Hjelpeorganisasjon spesialisert på legemidler
Farmasøyter Uten Grenser er en hjelpeorganisasjon spesialisert på legemidler. FUG arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

FUG Tromsø ble stiftet 2. februar 2012 etter initiativ fra farmasistudenter ved Universitetet i Tromsø. Gruppen har siden da hatt mange aktiviteter, som har gitt inntekter til ulike prosjekter, i tråd med FUG Norge sitt arbeid. Noen av aktivitetene de arrangerer er internasjonal kveld, aktivitetsdag, quizkveld, loppemarked og kakesalg.

Hittil har FUG Tromsø jobbet selvstendig og samarbeidet med blant annet flyktninghjelpen og Rahma IRF. I tillegg har FUG Tromsø vært involvert i bekjemping av falske legemidler gjennom FUG i Norden sitt Ghana prosjekt.

Kontaktinfo:
E-post: fug.uitromso@gmail.com
Nettside
Facebook

Medisinernes seksualopplysning (MSO)
Seksualundervisning for barne- og ungdomsskoleelever, russ og asylsøkere
Medisinernes Seksualopplysning (MSO) Tromsø er en studentorganisasjon for lege- og tannlegestudenter som tilbyr seksualundervisning for barne- og ungdomsskoleelever, psykisk utviklingshemmede, russ og asylsøkere i hele Nord-Norge! Mangel på kunnskap om seksualitet og reproduktiv helse kan føre til fordommer, stigma, sykdom, voldtekt og uønskede graviditeter - og dette gjør de noe med. Underviserene får reist rundt i hele Nord-Norge og snakke om alt fra anatomi og pubertet til forelskelse og seksuelle overgrep. De får grundig opplæring i å snakke med ungdom om kropp og seksualitet og tilegner seg masse god erfaring inn i kommende yrke som helsepersonell. I tillegg arrangerer de flere faglige foredrag for å øke kompetansen eller rent sosiale arrangementer som både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til! 

Kontaktinfo:
E-post: post@mso-tromso.no 
Nettside
Facebook

Psykologistudenter uten grenser (PUG)
For alle psykologistudenter
Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 

Ett av hovedmålene til PUG er derfor å øke den kulturelle kompetansen blant psykologistudenter. Et annet hovedmål er å fremheve at psykologisk kunnskap medfører et samfunnsansvar. PUG ønsker å øke forståelsen av psykologifaget som et unikt rammeverk i arbeid med konkrete samfunnsutfordringer – som migrasjon, ekstremisme og etniske konflikter.

Organisasjonen er for alle psykologistudenter på årsstudium, bachelor-, master- og profesjonsstudiet i byene vi er tilknyttet. 

Kontaktinfo:
E-post: tromso@psykologistudenterutengrenser.no
Facebook
Nettside

Spire Tromsø
Miljø- og utviklingsorganisasjon
Spire Tromsø startet opp høsten 2015. Som aktivist i lokallaget vil du få muligheten til å bli med å utvikle lokallaget, være med på å planlegge spennende arrangementer, men også få med deg mye sosialt moro!

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har de fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekrafig byutvikling.

Kontaktinfo:
E-post: spire.uit@gmail.com 
Nettside
Facebook

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Internasjonal politikk og nord/sør-spørsmål

SAIH Tromsø er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond sitt lokallag ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. De har møter annenhver uke, og arrangerer blant annet debatter, filmvisninger, seminarer og kampanjer utover semesteret.

Er du interessert i internasjonal politikk og nord/sør-spørsmål? Vil du engasjere deg i en forening ved siden av studiene, få god organisasjonserfaring og venner med like interesser? Da er SAIH-Tromsø noe for deg!

Kontaktinfo:
E-post: saih.uit@gmail.com
Nettside
Facebook

Studenter med Haiti
For de som jobber mot den norsk-haitiske solidaritetsorganisasjonen Prosjekt Haiti
Studenter med Haiti har bakgrunn i et mangeårig studentinitiativ opp mot den norsk-haitiske solidaritetsorganisasjonen Prosjekt Haiti. Vårt formål er å samle studenter som har interesse for global helse og engasjement for aktivt solidaritetsarbeid. Gjennom kreative produkter, forskningsarbeid og samlende aktiviteter ønsker vi å tale våre haitiske venners sak og bistå dem i deres arbeid for en lysere framtid, samt skape merverdi for vårt student- og lokalsamfunn i Norge.

Kontaktinfo:
Facebook
Nettside 

Tromsø akuttmedisinske studentforening
Jobber med å fremme interessen for akuttmedisin blant legestudenter og øke den akuttmedisinske kompetansen hos nyutdannede leger
TAMS ble stiftet i 2001 og er en studentforening for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger hovedsakelig, men også hos annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

Kontaktinfo:
E-post: 113tams@gmail.com
Nettside
Facebook

Jusshjelpa
Rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter
Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest.

Kontaktinfo:
E-post: postmottak@jusshjelpa.uit.no (tar IKKE omot juridiske spørsmål per e-post)
Telefon: 77 64 45 59 (mandag til fredag kl. 09.00-15.00)
Besøksadresse: Terminalgata 38, 9019 TROMSØ (mandag til torsdag kl. 10.00-14.00)
Nettside
Facebook

Amnesty Student Tromsø
Amnesty Internationals studentgruppe ved UiT Norges arktiske universitet
Amnesty International er en uavhengig global organisasjon som arbeider for at alle mennesker skal være like mye verdt. Vårt arbeid drives frem av vanlige personer som deg.

Kontaktinfo:
E-post: amnestystudenttromso@outlook.com
Nettside
Facebook

Concerned students Tromsø
Studenter som bruker fagene sine i klima og miljøkampen

Concerned Students er studentsvaret til Concerned Scientists Norway, en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Concerned Students Norway er tverrfaglig nettverk av primært studenter, men også andre personer i arbeidslivet som har en faglig interesse i klima og miljøspørsmål. I likhet med moderorganisasjonen ønsker de å bidra til at Norge skal få et mer bærekraftig samfunn gjennom å ta i bruk fagene sine. I tillegg til å utfordre og anvende de fagene de studerer, søker de sammen på tvers av studieretningene for tverrfalig samarbeid.

Concerned Students Norway legger FNs klimapanels hovedkonklusjoner til grunn for sitt arbeid, og er videre partipolitisk uavhengige.

Kontaktinfo:
Nettside
Facebook