Linje- og fakultetsforeninger tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet

EcMa HHT
Studentorganisasjon for studentene ved BFE-fakultetet
EcMa er en studentorganisasjon for studentene ved BFE-fakultetet - UiT Norges Arktiske Universitet. De fungerer som tillitsvalgte for studentene og arrangerer diverse sosiale/faglige eventer

Kontaktinfo:
E-post: ecma.hht@gmail.com
Facebook

Congregatio Forensis Tromsø
Linjeforening for jusstudenter
Congregatio Forensis er studentforeningen for deg som er interessert i en mer praktisk tilnærming til jussen og muligheter i næringslivet. Fra 1.1.2018 finnes Congregatio Forensis også i Tromsø, og er med det blitt en landsdekkende faglig studentforening.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@forensis.no
Nettside
Facebook

ELSA Tromsø
Internasjonal organisasjon av og for jusstudenter, med over 500 medlemmer i Tromsø

Formålet er å bidra til bred juridisk innsikt og fremme gjensidig forståelse og samfunnsansvar blant jusstudenter og unge jurister.

Lokalgruppen ELSA Tromsø ble stiftet i 1998,og har over 500 medlemmer ved Det juridiske fakultet UiT, Norges arktiske universitet. Alle studentene på fakultetet er automatisk medlem i ELSA. Medlemsskapet innebærer at du har muligheten til å benytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinfo:
E-post: president@elsa.no
Nettside
Facebook

Juristforeningen i Tromsø
Jobber for at hverdagen til jusstudentene i Tromsø skal bli så bra som mulig

Juristforeningen er en studentorganisasjon som jobber for at hverdagen til juss-studentene i Tromsø skal bli så bra som mulig. I løpet av året gjennomfører de flere arrangementer som blant annet Fadderuke, Jur-cup (fortballturnering), juss-fester og Isbjørnball.

Målet er å bidra til bedre kontakt på tvers av avdelingene og skape et godt sosialt miljø blant studentene. Hovedvekten ligger på det sosiale, men de har også en målsetning om å bidra på den faglige siden ved blant annet å tilby gjesteforelesninger.

Kontaktinfo:
E-post: leder@juristforeningen.eu
Facebook
Nettside

Fiskus
Skal ivareta og fremme interessene innen fiskeri- og havbruksnæringen hos studentene tilknyttet BFE
Fiskus er linjeforeningen for fiskeri- og havbruksvitenskap. Deres oppgave er å skape et godt sosialt miljø for studentene på Norges Fiskerihøgskole ved å arrangere sosiale- og faglige arrangement.

Kontaktinfo:
E-post: fiskus_nfh@outlook.com
Facebook

Ventilen
For studenter på bachelor i Prosessteknologi
Ventilen er for studentene som tar en bachelor i Prosessteknologi ved UiT Campus Tromsø. Foreningens formål er å sikre en god studiehverdag med både sosialt og faglig innhold.
Fokale nekroser
Akvamedisinforeningen ved Norges fiskerihøgskole
Akvamedisinforeningen ved Norges fiskerihøgskole, Fokale Nekroser, jobber for å fremme kontakten mellom universitetets studenter og mellom studentene og næringen.

Kontaktinfo:
E-post: fokalenekroser@gmail.com
Facebook
Nettside

Helix - Organization for Biotechnology and Life Sciences
Linjeforening for studenter og ansatte ved UiT med interesse for bioteknologi og livsvitenskap
Helix ønsker å promotere Bioteknologi og Livsvitenskap, og høste eller informere studenter om relevante eventer ved UiT og andre steder. Helix ønsker i tillegg å være et bindeledd mellom studenter i akademia og næringsliv og industri ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og turer. 

Kontaktinfo:
E-post: helix.uit@gmail.com
Facebookgruppe
Nettside

Studentforeningen for historie, religionsvitenskap og arkeologi
Interesseorganisasjon for studenter ved institutt for Historie, religion og arkeologi
Foreningen skal være en interesseorganisasjon for studenter ved Institutt for Historie, Religion og Arkeologi (IHR). Foreningen arrangererr faglige og sosiale aktiviteter for studenter på instituttet, i tillegg til å fungere som et talerør for studentene mot instituttet. De holder til i nederste etasje i Breiviklia.

Kontaktinfo:
Facebookgruppe

Lektorforeningen Meget+
Frivillig forening av og for studentene ved lektorstudiet 8-13 ved UiT
Meget+ er en frivillig forening av og for studentene ved lektorstudiet 8-13 ved UiT. Formålet er å skape et sosialt og profesjonsbevisst felleskap mellom alle studentene på studiet. De arrangerer en rekke ulike arrangementer for medlemmene igjennom studieåret.

Kontaktinfo:
Facebook

FLIR
Foreningen for lektorer i realfag
FLIR er foreningen for lektorer i realfag ved UiT. Forenngen er for alle lektorer som tar biologi, fysikk, kjemi og matte. De har som mål å samle alle realfags-lektorer. I løpet av året arrangerer de kollokviegrupper, fester og eksamenspizza for sine medlemmer. 

Kontaktinfo:
E-post: flir.uit@hotmail.com
Facebook

Linnaeus - linjeforeningen for biologi
Linjeforeningen for arktisk og marin biologi ved UiT
Linnaeus Biology Society, Tromsø er en linjeforening for de som studerer arktisk og marin biologi ved UiT.

Kontaktinfo:
E-post: linnaeus.amb@gmail.com
Facebookgruppe

Psybert
Linjeforeningen for bachelor, master og årsstudiumsstudenter i psykologi
Linjeforeningen for bachelor, master og årsstudiums studenter i psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Kontaktinfo:
E-post: psybertips@gmail.com
Facebook

Psyforeningen
Promoterer linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved UiT

Psyforeningen vil promotere bedre linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Foreningen ønsker gi et bredere tilbud for nevnte gruppe ved å arrangere faglige tilstelninger, ment å speile ulike sider ved profesjonen og faget. Disse arrangementene vil være åpen for alle som er interessert.

Psyforeningen skal inneha en informasjonssamlende funksjon som faglig plattform for profesjonsstudenter. Dette gjennom å etablere kontakt med fagmiljøer i regionen, og videre holdes oppdatert på relevante områder og eksterne arrangementer. Psyforeningen skal være partipolitisk uavhengig, samt opprettholde en bred profil, uten forankring i bestemte tilnærminger og retninger innenfor psykologifaget.

Kontaktinfo:
E-post: psyforeningen@helsefak.uit.no

Facebook

Statsvitenskapelig linjeforening
Linjeforening for studenter ved UiT med interesse for statsvitenskap

Linjeforening for studenter ved UiT med interesse for statsvitenskap. Skal ivareta og fremme sosiale nettverk, samt bidra til mer faglig engasjement for sine medlemmer.

Kontaktinfo:

E-post: stv.linjeforeining.uit@gmail.com
Facebook

Tabula Rasa
Linjeforening for barnehagelærerutdanning, lærer med integrert master 1.-7. trinn og lærer med integrert master 5.-10. trinn
Linjeforening for Barnehagelærerutdanning, lærer med integrert master 1.-7.trinn og lærer med integrert master 5.-10.trinn ved UiT.
Målet er å skape et godt sosialt miljø på tvers av studieretningene på lærerskolen.

Kontaktinfo:
E-post: tabularasauit@gmail.com
Facebook

Tromsø Prehospitale Studentforening
TROPS fremmer det prehospitale medisinske faget
Tromsø prehospitale studentforening (TROPS) er en studentforening som fremmer det prehospitale medisinske fagfeltet. Vi jobber for en økt forståelse av hvordan den akuttmedisinske kjeden henger sammen, hvordan man diagnostiserer og behandler pasienter prehospitalt. 

Kontaktinfo:
E-post: TROPS113@gmail.com
Facebook

Tromsø medisinske forening - Endorfin
Jobber for et godt sosialt miljø på medisinstudiet
Linjeforeningen til medisinerstudiet på Norges Arktiske Universitet. Tromsø Medisinske Forening jobber for et godt sosialt miljø på medisinstudiet.

Kontaktinfo:
E-post: medisin.tromso@gmail.com
Facebook

Foreninga
For teknologi- og realfagsstudenter
Foreninga for Teknologi- og Realfagsstudenter.

Foreninga skal fremme samhold og godt kameratskap blant de studerende ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi gjennom å arrangere møter av interesse og nytte for medlemmene.

Kontaktinfo:
E-post: foreninga.uit@gmail.com
Facebook

Tromsøstudentenes dataforening
Linjeforening for informatikkstudenter

Tromsøstudentenes dataforening(TD) er linjeforeningen for informatikkstudenter.

De har et eget serverrom der medlemmer kan låne plass til deres egen server, og avhengig av etterspørsel er det mulighet for å låne en fysisk maskin.

De synes det er viktig med sosiale og faglige arrangementer for et godt studiemiljø, og derfor avholder de blant annet julebord og faglig relaterte kurs.

Kontaktinfo:
E-post: td@list.uit.no

Nettside
Facebook

Momentum
Linjeforening for fysikkstudenter
Momentum er linjeforeningen for alle som studerer fysikk på UiT. De arrangerer ulike sosiale sammenkomster for studentene for å bedre studiemiljøet.

Kontaktinfo:
Facebook

LAT
Automasjon og droneteknologi
linjeforeningenlat@gmail.com
EKvilibriuM
Linjeforening for studenter ved Energi, Klima og Miljø
Linjeforening for studenter ved Energi, Klima og Miljø.

Kontaktinfo:
Facebook

Sideslip
For studenter på bachelor i luftfartsfag ved UiT

Sideslip er linjeforeningen til studentene på bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, og er drevet av studentene selv. Organisasjonens formål er å fremme studentenes velferd både i Bardufoss og Tromsø.

Sideslip har blant annet sørget for at studentene har fått en helt egen bar i kjelleren i Istind studentinternat i Bardufoss. Denne går under navnet “Coffin Corner”. Her er det filmlerret og projektor, bardisk, biljardbord og skjenkebevilling. Det ble i 2014 også opprettet et nytt treningsrom i kjelleren på Istind som vil være under kontinuerlig oppgradering framover.

Kontaktinfo:
E-post: sideslip@utsa.uit.no
Nettside

Steinbiten
Studentforening for geologistudenter
Steinbiten er studentforeninga for geologistudenter ved UiT. Foreninga arrangerer sosiale treff, turer og er en møteplass for studenter på de ulike kullene.

Kontaktinfo:
E-post: steinbiten.geo@gmail.com
Nettside
Facebook

pKa Lambda 
For studenter ved kjemi, matematikk og statistikk
Linjeforening for studenter ved kjemi, matematikk og statistikk.

Kontaktinfo:
Facebook