Dersom du er glad i bratte utfordringer kan Kraft sportssenter gi deg mye glede og spenning.

Klatreveggen vår er 300 m2 og har ca 55 forskjellige klatreruter, fordelt på 19 topptaufester. Høyeste punkt er 12,5 meter. Klatreveggen er formstøpt i rock-top-materiale som skal gjøre veggen mest mulig likt fjell, levert fra produsenten Entre-Price.

Veggen varierer mellom loddrett og overhengende med ruter fra svært lett til svært vanskelig. To klatreruter skiftes ut ukentlig i sesongen, noe som skulle gi nye utfordringer både for nye og erfarne klatrere.

Alle som skal sikre i klatreveggen må ha brattkort/ ledkort og følge kunnskaps- og ferdighetskrav til brattkort. Nødvendig utstyr for klatring er sele, sko, tau og sikringsbrems.