SøkMin side
Mat & drikke

Miljøtiltak i våre kantiner

Det er viktig for oss at vi bidrar til en bedre verden for våre fremtidige generasjoner. Våre kantiner kaffebarer og andre utsalgssteder gjør derfor mange gode tiltak for miljøet.

Engangsmaterialet

Engangsmaterialet skaper store mengder søppel, og mye av det kan ikke brytes ned i naturen.

 • Alt av plastbestikk er erstattet med bambus/trevirke.
 • Vi redusere bruk av engangsbeger til varm drikke på de betjente kantinene og engangsemballasje på lunsjbar.
 • Vi bruker miljøvennlig emballasje for påsmurt - enten papir eller emballasje av maisstivelse som ser ut som plast.
 • Porselen, glass og bestikk skal ligge mer tilgjengelig for å i større grad være førstevalget i våre kantiner.
 • På catering har vi nå en pilot hvor vi tester servering av mat i cateringbakker for å kutte ut plastfilm og alufat.

Matsvinn

Matsvinn er et stort verdensproblem, og er et stort internt forkus hos oss.

 • Vi fyller på mindre mat, men oftere, i bufeene (dette gjelder også catering). Dette forhindrer at mat ligger ute og blir dårlig, og dermed må kastes.
 • Too good too go – Pilotprosjekt i MIX kiosken fra midten av mai, samt i kaffebaren i Alta. Blir dette en suksess rulles det ut på alle våre spisesteder på alle campus.
 • Alt av mat som ikke er solgt ved dagens slutt, blir overført til steder med lengre åpningstid eller til de ubetjente døgnåpne kantinene. Dette har redusert matsvinnet betydelig.
 • Vi tester ut jevnlig nye metoder å bruke råvarer som er i ferd med å gå ut på dato for å unngå matsvinn.
 • Grut selger overskuddsbakst til redusert pris i kantinene etter kaffebaren stenger.

Leverandører

Vi er med i SiN innkjøpssamarbeid hvor delmålene blant annet er å legge til rette for:

 • å stimulere medlemmene til reduksjon av matsvinn
 • mer bruk at klimasmart mat
 • mer klimasmart emballasje
 • mer fokus på bærekraft ved valg av leverandører og produkter
 • mer innkjøp av sertifiserte produkter og bedre avfallshåndtering

Våre kantiner og kaffebarer jobber med følgende utfra Samskipnadens bærekraft rapport:

1: Samskipnaden skal utjevne forskjeller, og fremme velferd, trygghet og god helse blant studentene

FNs bærekraftsmål

2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

3: God helse og livskvalitet

2:Samskipnaden skal fremme et inkluderende og likestilt arbeidsliv, der ansatte opplever trivsel og faglig utvikling

FNs bærekraftsmål

3: God helse og livskvalitet

5: Likestilling mellom kjønnene

8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

10: Redusere ulikhet

3: Samskipnaden skal ta bærekraftige valg i drift, innkjøp og bygning

FNs bærekraftsmål

11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

13: Stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem

4. Samskipnaden skal styres etter mål for bærekraft, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samarbeid og dialog med interne og eksterne interessenter

FNs bærekraftsmål

17: Samarbeide for å nå målene


Oppdatert 08.04.2024

Til toppen