Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Personvern

Oppdatert: 05.04.2022

Norges arktiske studentsamskipnad, heretter kalt Samskipnaden, vil alltid gå inn for å overholde norske lover og forskrifter når det gjelder alle våre behandlinger av dine personopplysninger.

Ansvarlig for behandling av personopplysningene
Norges arktiske studentsamskipnad
Universitetsvegen 29, Teorifagsbygget hus 2
9037 Tromsø

Telefon: 776 49000
E-post: post@samskipnaden.no

Norges arktiske studentsamskipnad, heretter kalt Samskipnaden, vil alltid gå inn for å overholde norske lover og forskrifter når det gjelder alle våre behandlinger av dine personopplysninger.

Ansvarlig for behandling av personopplysningene
Norges arktiske studentsamskipnad
Universitetsvegen 29, Teorifagsbygget hus 2
9037 Tromsø

Telefon: 776 49000
E-post: post@samskipnaden.no