Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Samfunnsøkonomene

Interesseorganisasjon for deg som studerer samfunnsøkonomi

Arbeidslivsforeninger
Tromsø
Samfunnsn

Samfunnsøkonomene er en landsomfattende interesseorganisasjon. Samfunnsøkonomenes Studentgruppe Tromsø er en undergruppe, til studentene ved UiT. De kan bistå deg som studerer samfunnsøkonomi gjennom studietiden og hele din karriere.

Kontaktinfo:
E-post: uit@samfunnsokonomene.no
Facebook
Nettside