SøkMin side
Studentforeninger
Studentmållaget

Tromsø

Studentmållaget i Tromsø

Jobbar for det språklege mangfaldet i nord!

Interesseforening

Kontaktinformasjon:

Studentmållaget i Tromsø er eit lokallag i Norsk Målungdom. Vi jobbar for å fremje nynorsk og dialektane, nynorskopplæringa og for å skape merksemd rundt språkmangfald i Tromsø.

Norsk Målungdom er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Noreg, og den einaste som jobbar for nynorsken og dialektane. Vi arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skriva nynorsk, at fleire skal velja nynorsk og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde.

Flere studentforeninger

Se alle