Serveringssteder
BoligportalSøk bolig!
Min side

Studentmållaget i Tromsø

Jobber for det språklige mangfoldet i nord

Interesseforening
Tromsø

Studentmållaget i Tromsø er eit lokallag i Norsk Målungdom som jobbar for det språklege mangfaldet i nord.

Noregs Mållag arbeider for at alle fritt skal kunne nytte dialekten sin, og for at folk i bygd og by skal velje og ta i bruk det nynorske skriftmålet. Noregs Mållag arbeider for å fremje nynorsk på alle område i det norske samfunnet


Kontaktinfo

E-post
smit@malungdom.no
Facebook
https://www.facebook.com/smitromso/
Nettside