SøkMin side
Studentforeninger
Studentparlamentet

Tromsø

Alta

Harstad

Narvik

Hammerfest

Svalbard

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT

Politikk

Kontaktinformasjon:

Studentparlamentet er øverste studentpolitiske organet ved UiT - Norges arktiske universitet. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å vedta politikk på vegne av alle UiT-studenter.

Studentparlamentet er sammensatt av 19 representanter som velges gjennom et listevalg, ikke ulikt hvordan representanter til kommunestyrer velges, og 6 campusrepresentanter, som skal sikre at campus Alta, Harstad og Narvik er representert.

Studentparlamentet velger studentrepresentanter til flere styrer, råd og utvalg på UiT, blant annet universitetsstyret, bibliotekstyret og likestillings- og mangfoldsutvalget.

Studentparlamentet velger også representanter til styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad, hvor studentene har flertall i styret.

Studentparlamentet er en viktig høringsinstans for universitetet og samskipnaden, og deltar jevnlig i møter med rektoratet og ulike fagsjefer.

Studentparlamentet fordeler ut flere millioner kroner fra semesteravgiften til foreninger i Tromsø og Finnmark, slik som studenthusene i Tromsø og Alta, fadderukene og studentutvalgene. Studenter i Narvik og Harstad fordeler selv semesteravgiften til sine foreninger.

Studentparlamentet er medlem av Norsk Studentorganisasjon, en nasjonal interesseorganisasjon for norske studentdemokratier. Medlemskontingenten betales gjennom semesteravgiften.

Flere studentforeninger

Se alle